Informacje prawne

Informacje prawne

Spółka Caterpillar jest właścicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania należącego do spółki Caterpillar i niniejszym upoważnia użytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wyłącznie do celów przesyłania lub wyświetlania informacji. Zabrania się tworzenia kopii lustrzanych, modyfikowania i zmieniania wszelkich plików z niniejszej witryny internetowej w celu dalszego udostępniania oraz drukowania zawartych tu informacji bez pisemnej zgody spółki Caterpillar. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej żadne postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa w zakresie praw autorskich, patentów lub znaków towarowych spółki Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, YELLOWMARK, odpowiadające im logotypy, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek spółki i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi spółki Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia. Cat i Caterpillar są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria, IL 61629.

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszej publikacji, w tym tekst, obrazy i łącza, są UDOSTĘPNIANE W FORMIE „TAKIEJ, JAKIEJ SĄ” PRZEZ SPÓŁKĘ CATERPILLAR INC. WYŁĄCZNIE JAKO UDOGODNIENIE DLA DEALERÓW I KLIENTÓW SPÓŁKI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Spółka Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani pominięcia w niniejszej publikacji czy innych dokumentach, do których łącza znajdują się w niniejszej publikacji lub do których się ona odnosi. Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub innego rodzaju. Nie wszystkie produkty i usługi tu wymienione są dostępne we wszystkich lokalizacjach. Informacje są okresowo zmieniane, a spółka Caterpillar może zmodyfikować produkty i usługi opisane w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Aby uzyskać dodatkowe informacje przed wykorzystaniem dowolnych danych zawartych w niniejszej publikacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Caterpillar.

Jeśli użytkownik postanowi bezpośrednio skontaktować się z spółką Caterpillar, przekazując komentarze, pytania, sugestie, pomysły i inne kwestie związane z niniejszą witryną internetową lub produktami i usługami spółki Caterpillar, przyjmuje do wiadomości, że nie będą one uznawane za poufne, a spółka Caterpillar nie będzie miała obowiązku na nie odpowiadać oraz będzie miała prawo do odtworzenia, wykorzystania, udostępnienia i dystrybucji tych informacji innym podmiotom bez żadnych ograniczeń, w szczególności do opracowywania, produkcji i wprowadzania na rynek produktów z wykorzystaniem tych informacji.

***********************

Netscape jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a logotyp Netscape Navigator znakiem towarowym spółki Netscape Communications Corporation. Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a Internet Explorer znakiem towarowym spółki Microsoft Corporation. Acrobat i logotyp Acrobat są znakami towarowymi spółki Adobe Systems Incorporated. Apple i QuickTime są znakami towarowymi spółki Apple Computer Inc. Żadnego sformułowania zawartego na tych stronach internetowych nie należy interpretować jako przyznania prawa do wykorzystania ani zezwolenia na wykorzystywanie wymienionych znaków towarowych.

Oświadczenie o poufności informacji dotyczące witryny internetowej

Spółka Caterpillar Inc. dokłada wszelkich starań, aby oferować klientom, dealerom i dostawcom najlepsze produkty i usługi zarówno w terenie, jak i na stronach internetowych. Ponieważ zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych osobowych, chcemy Państwa poinformować, w jaki sposób zostaną one wykorzystane. Rejestrując się na korporacyjnych witrynynach spółki Caterpillar lub kontaktując się z nami przy ich użyciu, użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przesłanych informacji pomiędzy spółką Caterpillar, jej spółkami stowarzyszonymi i dealerami oraz na wykorzystanie tych informacji bez żadnych ograniczeń w celu realizacji zamówień klienta i ulepszenia lub wprowadzania na rynek naszych produktów i usług. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji stronom trzecim i dokładamy starań w celu ochrony tych informacji. Spółka Caterpillar Inc. uznaje i szanuje Państwa prywatność.

Pliki cookie
Podczas odwiedzania naszych stron internetowych przez użytkownika możemy przesłać użytkownikowi plik cookie. Umożliwiają one rozpoznanie użytkownika podczas wizyty. Pliki cookie pomagają nam na wiele sposobów, takich jak zapisywanie preferencji regionalnych i językowych oraz gromadzenie danych innych niż osobowe.

Pliki cookie zabezpieczeń sieciowych spółki Caterpillar (jeśli użytkownik posiada identyfikator zabezpieczeń sieciowych Caterpillar) nie są używane do gromadzenia danych osobowych na tej stronie internetowej.

Dane inne niż osobowe
Możemy wykorzystywać pliki cookie do:

 • określania liczby odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych;
 • gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotyczących używania witryny internetowej;
 • gromadzenia informacji na temat przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, z których korzysta użytkownik.

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, może przechowywać informacje w niewielkich plikach cookie na komputerze użytkownika. Pliki cookie są stosowane przez tę stronę na kilka sposobów: umożliwiają działanie niektórych funkcji strony, pozwalają zapamiętywać wybory użytkownika, zwiększają wydajność strony oraz przesyłają nam informacje o sposobie korzystania ze strony przez użytkowników, co pozwala nam ją ulepszać. Mogą być one usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki w zależności od tego, czy konieczne jest przechowywanie informacji użytkownika między kolejnymi wizytami na stronie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na działanie plików cookie na tej stronie, niektóre jej funkcje lub sekcje mogą być dla niego niedostępne albo nie działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie można także usunąć lub zablokować, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w przeglądarce.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat plików cookie używanych na tej stronie oraz powodów ich wykorzystania.

Grupa plików cookie Nazwa pliku cookie Cel Więcej informacji
Google Analytics
 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmz
Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony, w postaci anonimowej. Są to między innymi dane na temat liczby użytkowników witryny, miejsca, z którego do niej trafili, oraz stron, które odwiedzili. Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu poprawy działania strony. Polityka prywatności Google
_utmc to plik cookie sesji, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
_utma, _utmb i _utmz to pliki trwałe i pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki.
WebTrends
 • WT_FPC
 • WEBTRENDS_ID
 • ACOOKIE
 • CWS_ID
Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony. Są to między innymi dane na temat liczby użytkowników witryny, miejsca, z którego do niej trafili, oraz stron, które odwiedzili. Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu poprawy działania strony. Polityka prywatności WebTrends
CWS_ID to plik cookie sesji, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookie są trwałe i pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki.
Eloqua Tworzy unikalny plik cookie dla każdego użytkownika domeny eloqua.com. Platforma Eloqua wykorzystuje pliki cookie w celu określenia, czy powracający odwiedzający jest unikatowy. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w folderze „Pliki cookie” na dysku twardym odwiedzającego i umożliwiające platformie Eloqua jego zapamiętanie. Pliki cookie umieszczone przez serwer Eloqua są możliwe do odczytania tylko przez platformę Eloqua i nie mogą uzyskiwać dostępu, odczytywać ani modyfikować żadnych innych danych w systemie. Wszystkie przeglądarki zapewniają możliwość odrzucania plików cookie. Jeśli odwiedzający odrzuci plik cookie Eloqua, platforma Eloqua nie będzie gromadzić informacji na jego temat, co spowoduje konieczność każdorazowego ponownego wprowadzenia określonych informacji lub uniemożliwi dostosowywanie funkcji zgodnie z preferencjami. Pliki cookie można także usunąć ręcznie z dysku twardego. Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Informacje przechowywane w plikach cookie są dopasowywane do danych osobowych udostępnianych przez użytkownika na naszej stronie. Polityka prywatności Eloqua
AddThis i serwisy społecznościowe Te usługi wykorzystują szereg plików cookie, aby umożliwić działanie usług i gromadzenie informacji na temat ich użycia. Pliki cookie są wykorzystywane przez serwis addthis.com i inne serwisy społecznościowe, takie jak facebook.com, twitter.com, linkedin.com i google.com. Szczegółowe informacje dotyczące ich polityki prywatności i stosowania plików cookie zawierają odpowiednie dokumenty. Usługa AddThis używa plików cookie, aby umożliwić udostępnianie łączy do artykułów na tej stronie innym użytkownikom za pośrednictwem poczty e-mail i serwisów społecznościowych. W tych plikach cookie zapisywane są informacje na temat korzystania z usług AddThis oraz serwisów społecznościowych udostępnianych za pośrednictwem tej strony. W przypadku udostępniania łączy z tej strony w serwisach społecznościowych będą one używać plików cookie w celu umożliwienia świadczenia usług oraz gromadzenia informacji o sposobie korzystania z usług, a także podniesienia ich jakości.

Polityka AddThis w zakresie prywatności i danych

Zasady wykorzystania danych serwisu Facebook

Polityka prywatności serwisu Twitter

Polityka prywatności serwisu LinkedIn

Polityka i warunki prywatności serwisu Google+

Akceptacja plików cookie WCMCookiesAccepted Ten plik cookie jest używany do rejestracji informacji na temat tego, czy użytkownik zaakceptował korzystanie z plików cookie w witrynie internetowej. Ten plik cookie jest trwały i pozostaje na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Serwer JSESSIONID Ten niezbędny plik cookie jest używany przez serwer witryny do zarządzania sesją przeglądarki z poziomu tej witryny. To jest plik cookie sesji, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Serwer WCMJSESSIONID Ten niezbędny plik cookie jest używany przez serwer witryny do zarządzania sesją przeglądarki z poziomu tej witryny. To jest plik cookie sesji, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Konto logowania
 • SSOURL
 • SSOURLLocal
 • SSOCookie
 • AFFILIATION_CODE
 • AFFILIATED_ORG_CODE
Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego logowania się na tej stronie. Stosowane są do zapisywania informacji o koncie, które jest w tym celu wykorzystywane. Pozwalają one również szybciej i prościej logować się na powiązanych stronach podczas jednej sesji. To pliki cookie sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Pliki cookie krajowej wersji witryny Cat.com cdaPreferences2 Ten plik cookie jest używany do rejestrowania odwiedzin krajowej wersji witryny cat.com. Umożliwia także automatyczne przechodzenie do tej samej wersji witryny podczas kolejnej wizyty. Ten plik cookie jest trwały i pozostaje na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Pliki cookie krajowej wersji witryny Finance.cat.com financeCatCom Ten plik cookie jest używany do rejestrowania odwiedzin krajowej wersji witryny finance.cat.com. Umożliwia także automatyczne przechodzenie do tej samej wersji witryny podczas kolejnej wizyty. Ten plik cookie jest trwały i pozostaje na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Wyszukaj proxy-2 Ten plik cookie jest używany do zapisywania preferencji użytkownika w zakresie wyświetlania wyników wyszukiwania. Umożliwia także zachowanie preferencji użytkownika do czasu kolejnej wizyty. Ten plik cookie jest trwały i pozostaje na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Lokalizator dealerów proxy-11 Ten plik cookie jest używany do zapisania wybranego punktu dealerskiego. Umożliwia także zachowanie wyboru użytkownika do czasu kolejnej wizyty. Ten plik cookie jest trwały i pozostaje na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Zarządzanie zawartością wcmpreferencesdev Ten plik cookie jest używany przez nasz system zarządzania zawartością i w zasadzie wykorzystuje się go w przypadku niewielkiej liczby użytkowników. Pracujemy nad usunięciem tego pliku cookie z witryny internetowej. Ten plik cookie jest trwały i pozostaje na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Lithium
 • VISITORID
 • LiSESSIONID
Lithium korzysta z plików cookie identyfikatorów sesji. W przypadku pliku cookie identyfikatora sesji po zamknięciu przeglądarki jest on usuwany.
Polityka prywatności Lithium
YouTube
 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • use_hitbox
Spółka Google (YouTube) wykorzystuje różnorodne technologie gromadzenia i przechowywania informacji podczas korzystania z usług Google. Mogą one obejmować przesyłanie plików cookie i anonimowych identyfikatorów na urządzenie. Polityka prywatności Google
CDN.krxd.net _kuid_ Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony i reagują na nasze kampanie reklamowe. Pliki cookie zbierają informacje o zachowaniach użytkowników w sieci, w tym w różnych przeglądarkach i urządzeniach używanych przez użytkowników. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów, segmentacji odbiorców oraz do pomocy w ulepszaniu stron internetowych firmy Caterpillar. Używamy tego pliku cookie również do segmentacji odbiorców, aby uczynić reklamy bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników i bardziej wartościowymi dla wydawców i reklamodawców. Częstymi zastosowaniami plików cookie są: wybór reklamy w oparciu o to, co jest istotne dla użytkownika; poprawa raportowania wyników kampanii; personalizacja strony internetowej; oraz unikanie wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy i dealerzy.  

Łącza
Strony spółki Caterpillar zawierają łącza do innych stron internetowych. Spółka Caterpillar nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności innych stron ani ich zawartość.

Formularze
Do poszczególnych formularzy dołączone są oświadczenia o poufności danych. Należy zapoznać się z tymi oświadczeniami przed przesłaniem formularza.

Przedstawiciel ds. praw autorskich

©2019 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka Caterpillar Inc. przestrzega praw wszystkich właścicieli praw autorskich i w tym względzie przyjęła i wdrożyła procedury umożliwiające usunięcie z tej witryny materiałów, które naruszają te prawa. Jeśli właściciel praw autorskich uważa, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, należy udostępnić przedstawicielowi ds. praw autorskich spółki Caterpillar następujące informacje wymagane przez ustawę o wyłączeniu odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich dokonane przez Internet w ramach Digital Millennium Copyright Act, Kodeks Stanów Zjednoczonych AP, część 17 ¤ 512:

1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa wyłącznego, wobec którego występuje domniemanie naruszenia;

2. wskazanie dzieła objętego prawami autorskimi, wobec którego występuje domniemane naruszenie, lub — jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu dzieł w jednej witrynie internetowej — wykaz takich dzieł;

3. wskazanie materiału, który może naruszać lub wobec którego występuje domniemane naruszenie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz udostępnienie informacji potrzebnych do jego zlokalizowania;

4. informacje umożliwiające kontakt ze stroną zgłaszająca roszczenie;

5. oświadczenie o tym, że strona zgłaszająca roszczenie w dobrej wierze uznaje, że właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel nie wyraził zgody na wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem roszczenia lub nie jest to dozwolone przez przepisy prawa;

6. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe, oraz stwierdzenie pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały naruszone.

Adres przedstawiciela ds. praw autorskich spółki Caterpillar, na który należy wysyłać skargi o naruszenie praw autorskich na tej stronie:

Przedstawiciel ds. praw autorskich
Attn: David J. Pacheco
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail: copyrightagent@cat.com