Oświadczenie dotyczące poufności danych

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w witrynie Yellowmark.com

Ostatnia aktualizacja: luty 2019 r.

To oświadczenie dotyczące ochrony prywatności opisuje sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych przez firmę Caterpillar Inc. („Caterpillar”)  za pośrednictwem witryny www.yellowmark.com. To Oświadczenie jest zgodne z Globalnym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności wydanym przez firmę Caterpillar, opisującym sposób, w jaki firma Caterpillar gromadzi, przetwarza i udostępnia dane osobowe, a także opisującym prawa posiadane przez podmioty w ramach ochrony danych osobowych oraz zawierającym inne informacje powiązane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Caterpillar. Globalne oświadczenie dotyczące ochrony prywatności wydane przez firmę Caterpillar jest dostępne pod adresem http://www.caterpillar.com/dataprivacy

Informacje przekazywane przez użytkownika
Jest to informacyjna strona internetowa na temat marki YellowmarkTM, marki Caterpillar, jej produktów, korzyści, oferty maszyn i zapytań prasowych. Ta strona internetowa umożliwia użytkownikowi uzyskanie dodatkowych informacji na temat produktów i usług firmy Caterpillar, w tym marki YellowmarkTM i znalezienie dealera firmy Caterpillar po podaniu danych kontaktowych użytkownika i innych wymaganych informacji.

Automatycznie zbierane informacje i monitorowanie
Gdy użytkownik odwiedza niniejszą Stronę internetową, automatycznie zbierany jest adres protokołu internetowego („IP”) oraz inne informacje techniczne dostarczane przez przeglądarkę (np. informacje o wersji przeglądarki, informacje o stronie, z której użytkownik przeszedł na tę Stronę internetową itp.). Ponadto niniejsza strona internetowa używa plików cookie i innych technologii śledzenia zgodnie z informacjami w Oświadczeniu o plikach cookie.

Instrukcje z zakazem śledzenia
Obecnie niniejsza Strona internetowa ignoruje instrukcje z zakazem śledzenia, które mogą być wysyłane przez przeglądarki. Nasze podejście w tym zakresie może ulec zmianie w miarę rozwoju standardów interpretowania i stosowania takich sygnałów.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Strony internetowej i stosowanych zasad ochrony prywatności?
Aby uzyskać więcej informacji o niniejszej Stronie i zasadach ochrony prywatności prosimy o kontakt:

Caterpillar Corporate Contact Center
501 Southwest Jefferson Avenue
Peoria, Illinois 61630

Dodatkowe informacje kontaktowe firmy zawiera Globalne oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dostępne pod adresem http://www.caterpillar.com/dataprivacy.

Jakie są skutki zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności?
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności. W przypadku jego aktualizacji lub modyfikacji zmieniona treść zostanie opublikowana na tej stronie. Dalsze korzystanie z niniejszej Strony internetowej po opublikowaniu zmian w niniejszym Oświadczeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.