Oświadczenie dotyczące poufności danych

Oświadczenie dotyczące poufności danych

Wprowadzenie
Spółka Caterpillar Inc. dokłada wszelkich starań, aby oferować klientom, dealerom i dostawcom najlepsze produkty i usługi zarówno w terenie, jak i na stronach internetowych. Spółka Caterpillar Inc. uznaje i szanuje prywatność. Oświadczenie na temat ochrony prywatności ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje o użytkowniku gromadzi spółka Caterpillar Inc., gdy korzysta z jej serwisu internetowego (zwanego dalej „Stroną”), i w jaki sposób je wykorzystuje.

Oświadczenie na temat ochrony prywatności odnosi się do informacji gromadzonych za pośrednictwem tej Strony. Nie dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem innych mediów (np. innych stron internetowych czy bezpośrednich rozmów telefonicznych) ani danych gromadzonych przez witryny internetowe innych firm czy stron trzecich, nawet jeśli na tej Stronie są zamieszczone łącza do tych witryn lub witryny te są dostępne za jej pośrednictwem. Należy uważnie zapoznać się z oświadczeniami na temat ochrony prywatności zamieszczonymi na wszelkich innych stronach internetowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Informacje techniczne i dotyczące użytkowania
Podczas wizyty na tej Stronie następuje automatyczny proces gromadzenia określonych informacji o użytkowniku oraz jego żądaniu (np. adres internetowy („IP”) czy też żądane treści), a także innych danych dostarczanych przez przeglądarkę (np. nazwa przeglądarki, strona odsyłająca). Te informacje mogą być wykorzystywane do udoskonalania zamieszczanych na Stronie materiałów i usprawniania działania Strony, do analizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony, oraz personalizowania prezentowanych materiałów w oparciu o dany sposób użytkowania Strony. Oprócz tego ta Strona używa plików cookie. Przeczytaj nasze Oświadczenie na temat plików cookie, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Informacje interaktywne
Oprócz wyszukiwania omówionych wyżej danych technicznych użytkownik może także wykorzystywać Stronę do przesyłania informacji osobowych za pośrednictwem różnych formularzy, aby zadawać pytania lub otrzymywać wiadomości o wydarzeniach, produktach, usługach i promocjach spółki Caterpillar Inc. oraz informacje natury ogólnej. Za każdym razem informacje osobowe użytkownika będą wykorzystywane do zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług (np. jeśli zasubskrybuje biuletyn, podane informacje zostaną wykorzystane do wysyłania kopii tego biuletynu). Ponadto użytkownik może wybierać różne opcje (np. opcję subskrypcji), aby otrzymywać różnego rodzaju materiały marketingowe. W takich przypadkach podane dane osobowe oraz te zgromadzone podczas korzystania ze Strony zostaną wykorzystane do spersonalizowania dostarczanych danych, w tym pełnego zakresu informacji przesyłanych pocztą elektroniczną.

Na formularzach znajdują się pytania obowiązkowe (na które należy udzielić odpowiedzi, w przeciwieństwie do pytań opcjonalnych). Pytania obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką (*).

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania materiałów marketingowych od spółki Caterpillar Inc., może nas o tym powiadomić, przesyłając informację na podany niżej adres (zobacz „Kontaktowanie się z Caterpillar” poniżej).

Udostępnianie informacji
Informacje osobowe użytkownika będą udostępniane w obrębie podmiotów tworzących spółkę Caterpillar Inc. na całym świecie (np. również wewnątrz jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych na całym świecie) oraz odpowiednim dealerom Caterpillar w stosownych regionach. Możemy udostępnić te informacje osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika lub do celów zgodnych z założeniami działania Strony albo dostawcom usług — na potrzeby przetwarzania informacji w imieniu spółki Caterpillar Inc. W każdym przypadku dane osobowe są ujawniane wyłącznie z uzasadnionych powodów biznesowych, gdy wymagany jest dostęp do nich. Niezależnie od powyższych warunków ujawnienia dane osobowe zostaną udostępnione w sytuacjach, gdy będzie to konieczne lub dozwolone przez prawo albo zgodne z odpowiednią polityką korporacyjną.

Spółka Caterpillar Inc. może również udostępniać dane osobowe w przypadku prowadzenia postępowania sądowego, a także w razie otrzymania nakazu sądowego lub wezwania do stawienia się w sądzie. Ponadto wszelkie dostarczone przez użytkownika informacje osobowe mogą zostać przeniesione w ramach procesu fuzji, nabycia, restrukturyzacji lub innej transakcji korporacyjnej obejmującej spółkę Caterpillar Inc. lub należące do niej podmioty.

Dzieci
Nie chcemy gromadzić ani przechowywać informacji na temat osób poniżej 13. roku życia. Żadna z części tej Strony nie jest opracowana w sposób zachęcający takie osoby do odwiedzin. Korzystając z naszej Strony, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 13 lat.

Bezpieczeństwo
Spółka Caterpillar Inc. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych na tej Stronie. Przekierowujemy osoby odwiedzające na bezpieczne serwery na czas przesyłania i odbierania określonego rodzaju informacji poufnych, takich jak dane o kartach kredytowych, i podejmujemy działania mające na celu ochronę danych przed atakiem fizycznym i elektronicznym, aby nie dopuścić do utraty, nieprawidłowego użycia ani zmiany informacji, które zebraliśmy od odwiedzających niniejszą Stronę.

Dostęp i aktualizowanie
Po odpowiednim potwierdzeniu tożsamości każdy użytkownik uzyska dostęp do swoich danych w określonym zakresie oraz możliwość aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, które dostarczył za pośrednictwem Strony.

Kontakt ze spółką Caterpillar Inc.
Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, dokonać ich aktualizacji lub je usunąć (w tym również, aby zrezygnować z dostępu do kampanii reklamowych, marketingowych lub telefonicznego badania opinii prowadzonych przez spółkę Caterpillar Inc.) albo aby uzyskać dodatkowe informacje o niniejszym Oświadczeniu na temat ochrony prywatności, prosimy o kontakt z:

Caterpillar Inc.
Attn: Customer Interaction Center
100 N.E. Adams Street Peoria, IL 61629

Można także skontaktować się z biurem praktyk biznesowych spółki Caterpillar za pośrednictwem witryny http://codeofconduct.cat.com/ lub dzwoniąc pod numer telefonu (800)-300-7898.

Kliknij tutaj, aby zarządzać subskrypcjami.

Łącza
Na Stronie znajdują się łącza do innych witryn. Spółka Caterpillar Inc. nie kontroluje zasad dotyczących ochrony danych oraz prywatności ani procedur obowiązujących w tych witrynach. Nie ponosi też odpowiedzialności za ich treść, gromadzenie i użytkowanie informacji ani brak błędów czy wirusów. Użytkownik powinien zwracać uwagę na pasek adresu w przeglądarce, aby określić, kiedy opuszcza niniejszą Stronę.

Zmiany i modyfikacje
Spółka Caterpillar Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany Oświadczenia na temat ochrony prywatności lub zastąpienia go innym oświadczeniem w dowolnie wybranym momencie. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone tutaj, zanim nowe oświadczenie wejdzie w życie. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z informacjami o naszej polityce i zasadach działania.

Nota prawna
Niniejsze Oświadczenie na temat ochrony prywatności stanowi część Warunków korzystania z tej Strony. Należy także zapoznać się z Warunkami korzystania, ponieważ podlegają im wszelkie spory dotyczące Oświadczenia na temat ochrony prywatności i korzystanie ze Strony.

Zgoda użytkownika
Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie zgodnie z Oświadczeniem na temat ochrony prywatności. Strona znajduje się na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ z tego serwisu mogą korzystać użytkownicy na całym świecie, zgoda dotyczy przesyłania danych osobowych do krajów lub jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jakich wymagają regulacje prawne w miejscu, w którym przebywa użytkownik.

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2013 r.

 

OŚWIADCZENIE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE

 

Pliki cookie
Podczas wizyty na tej Stronie przesyłamy użytkownikowi pliki cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane na jego komputerze. Umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas wizyty oraz pomagają nam na wiele innych sposobów, takich jak zapisywanie preferencji regionalnych i językowych oraz gromadzenie danych innych niż osobowe.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na działanie plików cookie, niektóre funkcje Strony lub jej sekcje mogą być niedostępne albo nie działać w oczekiwany sposób. Można także usunąć lub zablokować pliki cookie, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w przeglądarce.

Ustawienia przeglądarki
Funkcja Pomoc w większości przeglądarek umożliwia uzyskanie informacji na temat blokowania nowych plików cookie przez przeglądarkę, włączania powiadomień o otrzymywanych plikach cookie i ich zbiorczego blokowania. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarki, np. pliki cookie programu Flash. W tym celu należy zmienić ustawienia dodatków lub odwiedzić witrynę ich producenta.

Reklamy internetowe
Wykorzystujemy pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web (określane także jako tagi akcji lub jednopikselowe GIF-y) i inne technologie (określane zbiorczo jako pliki cookie). Pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, jakie materiały interesują użytkownika, jakie reklamy klika i jakie inne działania podejmuje na tej Stronie i innych stronach internetowych. Na tej podstawie możemy prezentować bardziej użyteczne i lepiej dobrane materiały. Nie łączymy działań użytkownika na stronach zewnętrznych z jego danymi osobowymi. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych reklamodawcom ani stronom trzecim, które wyświetlają nasze spersonalizowane reklamy.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania plików cookie na stronie Yellowmark.com.

WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy na Yellowmark.com — witrynie internetowej spółki Caterpillar Inc. Niniejsze warunki korzystania z witryny Yellowmark.com („Warunki korzystania”) określają zasady dostępu i korzystania z witryn spółki Caterpillar („Strona” lub „Strony”), w tym www.yellowmark.com, wszystkich witryn połączonych obsługiwanych przez spółkę Caterpillar i jej spółki zależne („Strony połączone”), a także wszelkich danych, tekstów, grafik, interfejsów użytkownika i wizualnych, fotografii, znaków towarowych, logo, dźwięków, muzyki, ilustracji oraz kodu komputerowego udostępnianego na Stronach lub za ich pośrednictwem („Zawartość”). Niniejsza umowa zawierana jest pomiędzy użytkownikiem lub reprezentowanym przez niego podmiotem („Użytkownik”) a spółką Caterpillar Inc. — korporacją z siedzibą w stanie Delaware pod adresem 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219 (wraz z ewentualnymi spółkami zależnymi, które mogą uczestniczyć w procesie udostępniania Strony użytkownikowi: „Caterpillar”, „my”, „nas” lub „nasze”). Spółka Caterpillar przyznaje użytkownikowi dostęp do Stron oraz prawo do korzystania z nich po wcześniejszym zaakceptowaniu wszystkich postanowień Warunków korzystania bez jakichkolwiek modyfikacji. 

ODWIEDZAJĄC DOWOLNĄ ZE STRON LUB PRZYSTĘPUJĄC DO KORZYSTANIA Z NICH, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZYSTKIE PODANE WARUNKI KORZYSTANIA I OŚWIADCZA, ŻE JEST OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO DOSTĘPU DO STRON I KORZYSTANIA Z NICH, A TAKŻE ŻE POSIADA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO PRZYJĘCIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I MA UMOCOWANIE PRAWNE DO ICH PRZYJĘCIA W IMIENIU EWENTUALNIE REPREZENTOWANEGO PRZEZ SIEBIE PODMIOTU. W WYPADKU BRAKU ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA LUB ICH PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE NIE NALEŻY ODWIEDZAĆ STRONY, PRZEGLĄDAĆ JEJ ANI KORZYSTAĆ Z NIEJ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie i według własnego uznania. Kontynuacja dostępu do Stron po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania oznacza ich akceptację. W każdej chwili można się zapoznać z aktualną wersją Warunków korzystania pod adresem http://www.yellowmark.com.

Witryny połączone
Spółka Caterpillar korzysta z witryny Yellowmark.com w celu przekierowywania użytkowników do wielu innych witryn obsługiwanych przez spółkę Caterpillar oraz jej spółki zależne („Strony połączone”). Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w Warunkach korzystania do niektórych Stron połączonych mogą mieć zastosowanie dodatkowe bądź odmienne zasady. W takich wypadkach będą one opublikowane w odpowiednich Stronach połączonych. Jeśli na Stronie połączonej obowiązują dodatkowe lub odmienne zasady, w razie konfliktu takich zasad z niniejszymi Warunkami korzystania zasady ze Strony połączonej mają pierwszeństwo. Warunki korzystania obowiązują na wszystkich Stronach połączonych i określają zasady korzystania z nich przez użytkownika, chyba że zostały zastąpione lub uzupełnione innymi warunkami opisanymi w niniejszej umowie. 

Korzystanie ze Strony
Użytkownik może odwiedzać Stronę i korzystać z niej wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Ma obowiązek ściśle przestrzegać wszelkich przepisów prawa, zasad, regulacji oraz regulaminów spółki Caterpillar dotyczących dostępu do Stron i korzystania z nich, w tym przepisów prawa, zasad i regulacji, które dotyczą postępowania w środowisku internetowym, zawartości udostępnianej online oraz eksportowania danych do i ze Stanów Zjednoczonych i kraju zamieszkania użytkownika. Ponadto użytkownik nie może:

 • Odwiedzać, pozyskiwać, kopiować ani monitorować jakiejkolwiek części Strony ani w żaden inny sposób odtwarzać czy obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji dowolnej ze Stron, uzyskiwać ani usiłować pozyskiwać jakichkolwiek materiałów, dokumentów czy informacji za pomocą jakichkolwiek środków nieudostępnionych w tym celu na Stronie, w tym poprzez użycie tzw. łączy bezpośrednich, technik przechwytywania elementów strony, robotów, mechanizmów indeksujących czy innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów, metod bądź podobnych lub równoważnych procesów ręcznych. 
 • Dążyć do uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części Strony bądź dowolnych systemów ani sieci podłączonych do Strony lub dowolnego serwera, w tym poprzez włamanie, wydobywanie haseł czy inne nielegalne metody. 
 • Sondować, skanować ani testować podatności zabezpieczeń którejkolwiek ze Stron ani sieci podłączonych do Stron na złamanie, ani łamać zabezpieczeń oraz procesów uwierzytelniania stosowanych na dowolnej Stronie i sieciach podłączonych do Strony. 
 • Stosować technik wyszukiwania wstecznego, śledzić ani usiłować śledzić jakichkolwiek informacji na temat innych użytkowników czy odwiedzających dowolną Stronę, a także pozostałych klientów spółki Caterpillar, w tym między innymi danych umożliwiających identyfikację lub danych osobistych. 
 • Podejmować jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione bądź nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury dowolnej Strony lub systemów albo sieci spółki Caterpillar lub jakichkolwiek systemów bądź sieci podłączonych do dowolnej Strony lub spółki Caterpillar.   
 • Korzystać z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur pozwalających zakłócać lub usiłować zakłócać prawidłowe działanie dowolnej Strony, transakcji realizowanych na Stronie lub korzystanie ze Strony przez innego użytkownika.
 • Rozpowszechniać wirusów ani innych technik, które mogłyby zaszkodzić spółce Caterpillar lub interesom innych osób albo podmiotów, w tym pozostałym użytkownikom dowolnej ze Stron.  
 • Obchodzić naszej struktury opłat, procesu rozliczeń ani opłat należnych spółce Caterpillar, jej dealerom i podmiotom powiązanym ani nimi manipulować. 
 • Fałszować identyfikatorów ani nimi manipulować w celu zamaskowania pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub przekazu wysyłanego do spółki Caterpillar na dowolnej Stronie lub za jej pośrednictwem. 
 • Wprowadzać w błąd co do własnej tożsamości czy tożsamości reprezentowanego podmiotu ani podszywać się pod inną osobę lub inny podmiot.
 • Używać dowolnej Strony w celu niezgodnym z prawem lub zabronionym w świetle niniejszych Warunków korzystania ani namawiać do przeprowadzenia jakichkolwiek nielegalnych działań bądź innych czynności naruszających prawa spółki Caterpillar lub innych osób.

 Prawa własności intelektualnej
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania w sekcji „Udzielenie licencji” użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że:

 • Spółka Caterpillar posiada lub licencjonuje wszelkie prawa w zakresie praw patentowych, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności oraz praw osobistych, a także wszelkich zgłoszeń, odnowień, rozszerzeń i przywróceń takich praw, obecnie i w przyszłości, obowiązujących na całym świecie („Prawa własności intelektualnej”) w związku ze Stronami i Zawartością, w tym między innymi dotyczących projektu, struktury, wyboru, koordynacji, wyrażenia, wyglądu i sposobu obsługi oraz układu takiej Zawartości lub materiałów zamieszczonych na Stronach(„Prawa własności intelektualnej spółki Caterpillar”). 
 • Nie dysponuje prawem, licencją ani udziałem w odniesieniu do praw własności intelektualnej w związku z którąkolwiek ze Stron lub Zawartości.
 • Spółka Caterpillar posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały odnośnie do zastępowania, ulepszania, aktualizowania, poprawiania, tworzenia dzieł pochodnych oraz wprowadzania innych modyfikacji (w tym między innymi do wprowadzania pojęć, metod lub procesów przekazanych przez albo za pośrednictwem użytkownika) Praw własności intelektualnej spółki Caterpillar przez dowolną osobę, nawet jeśli będzie to opłacane przez użytkownika i niezależnie od podobieństwa do jakichkolwiek Praw własności intelektualnej należących do niego. Użytkownik podejmie wszelkie działania niezbędne do nadania takich praw własności spółce Caterpillar; między innymi przyzna (i niniejszym przyznaje) spółce Caterpillar wszelkie prawa w zakresie takich praw własności intelektualnej, w tym do zgłoszeń patentowych, patentów, praw osobistych i praw autorskich dotyczących dowolnej Strony lub Zawartości. 
 • Bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody spółki Caterpillar nie wolno kopiować, odtwarzać, publikować ponownie, przesyłać, zamieszczać, prezentować publicznie, szyfrować, przekładać, przekazywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób żadnej części Strony ani Zawartości (w tym poprzez „tworzenie odbicia lustrzanego”) na jakimkolwiek innym komputerze, serwerze, witrynie internetowej ani innym nośniku w celu publikacji lub rozpowszechniania albo w związku z dowolnym przedsięwzięciem o charakterze komercyjnym.
 • Wszystkie znaki pojawiające się na Stronach i w Zawartości należą do spółki Caterpillar bądź odpowiednich właścicieli i podlegają ochronie na mocy praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych, obowiązujących w USA oraz na świecie. Użycie takich znaków bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Caterpillar lub właściciela takiego znaku jest zakazane. 
 • Spółka Caterpillar może, według własnego uznania, wyłączyć i anulować dostęp do Stron oraz Zawartości dowolnej osobie lub podmiotowi w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej spółki Caterpillar lub innych osób.

Udzielenie licencji
Spółka Caterpillar udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej cesji (bez prawa do sublicencjonowania) licencji na uzyskanie dostępu do Strony oraz korzystanie z niej wyłącznie w uzasadniony sposób do wewnętrznych celów biznesowych i zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Użytkownik nie może:

 • Reprodukować, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, pokazywać w miejscach publicznych, adaptować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć prac pochodnych jakiejkolwiek Strony czy Zawartości.
 • Udzielać sublicencji, wydzierżawiać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek Stron czy Zawartości jakimkolwiek stronom trzecim.
 • Odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w jakikolwiek inny sposób usiłować pozyskać kod źródłowy jakiejkolwiek Strony czy Zawartości.
 • W inny sposób wykorzystywać ani kopiować jakichkolwiek Stron czy Zawartości, za wyjątkiem objętych wyraźnym zezwoleniem w ramach niniejszego Przyznania licencji i zgodnie z Warunkami korzystania.
 • Używać dowolnej Strony ani Zawartości w charakterze usługowym, kiedy strony trzecie uzyskiwałyby dostęp do Strony lub Zawartości za pośrednictwem użytkownika.
 • Usuwać, ukrywać ani modyfikować jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych czy innych informacji o własności wbudowanych w Stronę lub Zawartość, dołączonych do nich lub w ramach nich udostępnianych. 

Przedstawiciel ds. praw autorskich
Spółka Caterpillar szanuje prawa wszystkich właścicieli praw autorskich i w związku z tym przyjęła i wprowadziła politykę usuwania ze swoich Stron materiałów, które je naruszają. Użytkownicy podejrzewający, że ich dzieło zostało skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie, powinni przekazać przedstawicielowi ds. praw autorskich spółki Caterpillar następujące informacje wymagane na mocy § 512 amerykańskiej ustawy Online Copyright Infringement Liability Limitation Act stanowiącej część ustawy Digital Millennium Copyright Act (Kodeks Stanów Zjednoczonych, tytuł 17):

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa wyłącznego, wobec którego występuje domniemanie naruszenia;.
 • wskazanie dzieła objętego prawami autorskimi, wobec którego występuje domniemane naruszenie, lub — jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu dzieł w jednej witrynie internetowej — wykaz takich dzieł.
 • Wskazanie materiału, który może naruszać lub wobec którego występuje domniemane naruszenie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz udostępnienie informacji potrzebnych do jego zlokalizowania.
 • Informacje umożliwiające kontakt ze stroną zgłaszająca roszczenie.
 • Oświadczenie, że strona składająca skargę działa w dobrej wierze oraz że materiałów chronionych prawem autorskim użyto bez upoważnienia właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub że jest to niedozwolone na mocy prawa.
 • Oświadczenie o tym, że informacje w powiadomieniu są prawidłowe oraz — pod groźbą krzywoprzysięstwa — że strona zgłaszająca roszczenie jest upoważniona do działania w imieniu właściciela prawa wyłącznego, wobec którego występuje domniemanie naruszenia.

Adres przedstawiciela ds. praw autorskich spółki Caterpillar, na który należy wysyłać skargi o naruszenie praw autorskich na tej stronie:

Przedstawiciel ds. praw autorskich
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail: CopyrightAgent@cat.com

Przesyłanie informacji
Nie należy wykorzystywać Strony do przesyłania informacji, które użytkownik uznaje za zastrzeżone. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w warunkach korzystania w zakresie transakcji ze Stroną połączoną lub w pisemnej umowie ze spółką Caterpillar mającej zastosowanie do konkretnego użycia Strony połączonej przesłanie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów będzie uznawane za udostępnienie ich spółce Caterpillar do dalszego wykorzystania wedle własnego uznania, niezależnie od jakichkolwiek dołączonych informacji o roszczeniach lub zastrzeżeniach dotyczących praw do przesłanych materiałów. Użytkownik zgadza się zatem, że wszelkie materiały, w tym między innymi pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, uwagi, rysunki, materiały oryginalne lub twórczo przetworzone, a także inne informacje przesłane przez użytkownika w wiadomości e-mail lub przekazane do spółki Caterpillar, jak również opublikowane na Stronie, nie będą traktowane jako poufne (czyli podlegające ochronie prywatności obowiązującej w spółce Caterpillar) i staną się wyłączną własnością spółki Caterpillar. Spółka Caterpillar będzie posiadać do nich wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będzie uprawniona do ich nieograniczonego użytkowania w dowolnym celu, komercyjnym bądź innym, bez powiadamiania użytkownika i przekazywania mu wynagrodzenia. Przesłanie jakichkolwiek materiałów do spółki Caterpillar, w tym opublikowanie materiałów na dowolnym forum lub w innym obszarze interaktywnym, nieodwracalnie uchyla wszelkie prawa osobiste do tych materiałów, w tym prawa do autorstwa oraz integralności.

Prywatność
Użytkownik odwiedzający naszą Stronę może zostać poproszony o opcjonalne podanie danych osobowych (w tym nazwiska oraz identyfikatora komputera). Spółka Caterpillar gromadzi te dane, wraz z informacjami systemowymi dotyczącymi używanego komputera, takimi jak jego nazwa, system operacyjny, wersja oprogramowania oraz adres IP, w celu sprawdzenia uprawnień do korzystania z oprogramowania, ulepszania produktów i usług spółki Caterpillar oraz powiadamiania dealerów spółki o osobach, które korzystają ze Stron na danym terytorium. Spółka Caterpillar może przekazywać te dane swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym oraz innym zaufanym podmiotom bądź osobom, w tym swoim dealerom. Podejmie też odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony poufności takich informacji, jednakże zarówno ona, jak i użytkownik w trakcie korzystania ze Strony mogą przekazywać te informacje do jurysdykcji niezapewniających takiego poziomu ochrony danych jak jurysdykcja, w której użytkownik się znajduje. Wprowadzając tego rodzaju dane lub korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie ich przez spółkę Caterpillar zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera więcej informacji o praktykach gromadzenia i przetwarzania danych przez opisane w nim Strony. Oświadczenie o ochronie prywatności online może zostać zmienione w dowolnym momencie. Do konkretnych Stron mogą mieć zastosowanie dodatkowe bądź odmienne zasady w zakresie ochrony prywatności.

Interaktywne fora i materiały użytkownika
Na Stronach mogą być dostępne fora dyskusyjne i inne obszary interaktywne. Niezależnie od pozostałych zapisów niniejszych Warunków korzystania, używając forów oraz innych obszarów interaktywnych, użytkownik zgadza się nie wykonywać następujących działań:

 • Przesyłać, dystrybuować ani w inny sposób publikować za pośrednictwem dowolnej Strony jakichkolwiek wiadomości, danych, informacji, tekstu ani innych materiałów („Materiały użytkownika”), które są niezgodne z prawem, mają charakter oszczerczy, zniesławiający, obsceniczny, pornograficzny, niestosowny, sprośny, dokuczliwy, zastraszający, szkodliwy, naruszający prawo do prywatności bądź dobra osobiste, obelżywy, podżegający lub w inny sposób niewłaściwy.
 • Przesyłać jakichkolwiek Materiałów użytkownika o charakterze przestępczym ani zachęcających do popełnienia przestępstwa, łamiących prawa dowolnej strony ani w inny sposób stanowiących podstawę do roszczeń czy łamiących przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.
 • Przesyłać jakichkolwiek Materiałów użytkownika, które mogłyby naruszać patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dowolnej strony. Publikując Materiały użytkownika, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma prawo do ich rozpowszechniania i powielania.
 • Rozpowszechniać ani publikować bez pisemnego upoważnienia spółki Caterpillar niezamawianych materiałów promocyjnych czy reklamowych, ofert zbiórek pieniędzy, towarów lub usług, w tym wiadomości-śmieci i spamu.
 • Spółka Caterpillar nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje roszczeń w związku z jakimikolwiek Materiałami użytkownika publikowanymi lub przesyłanymi przez użytkownika albo stronę trzecią ani jakimikolwiek pomyłkami, zniesławieniem, pomówieniem, oszczerstwem, pominięciem, fałszem, materiałami obscenicznymi, pornograficznymi lub nieprzyzwoitymi, na jakie użytkownik może się natknąć. Jako dostawca usług interaktywnych, jeśli takie występują, spółka Caterpillar udostępnia wyłącznie platformę i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, wypowiedzi ani Materiały użytkownika dostarczane przez swoich użytkowników.

Spółka Caterpillar ma prawo, choć nie obowiązek, monitorować wszelkie działania i Materiały użytkownika powiązane z forami i obszarami interaktywnymi. Może również przeprowadzić śledztwo w sprawie zgłoszonych przypadków łamania jej zasad oraz skarg i podjąć niezbędne działania, które uzna za stosowne. Do takich działań może należeć między innymi wystosowanie ostrzeżeń, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi lub usunięcie opublikowanych Materiałów użytkownika. Spółka Caterpillar zastrzega sobie prawo do usuwania, moderowania i edytowania, według własnego uznania, wszelkich Materiałów użytkownika naruszających niniejsze postanowienia lub w inny sposób niewłaściwych.  

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wiadomości i inne Materiały użytkownika przesyłane do którejkolwiek Strony, w tym na fora dyskusyjne lub do obszarów interaktywnych Strony.

Oświadczenia dotyczące przyszłych działań
Strony oraz dokumenty udostępniane przez spółkę Caterpillar na dowolnej Stronie mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i oczekiwań w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Sformułowania takie jak „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „planować”, „projektować”, „zamierzać”, wyrażenia w czasie przyszłym i trybie warunkowym, sformułowania wyrażające prawdopodobieństwo i inne podobne stwierdzenia mają często charakter wybiegających w przyszłość. Należą do nich wszystkie oświadczenia nieodnoszące się do faktów z przeszłości, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące naszych perspektyw, przewidywań, prognoz i opisu trendów. Te stwierdzenia nie implikują gwarancji przyszłej realizacji i nie podejmujemy żadnych działań w celu ich zaktualizowania. Rzeczywiste wyniki spółki Caterpillar mogą się znacząco różnić od opisanych lub sugerowanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, w zależności od wielu czynników, w tym między innymi: (i) stanu gospodarki globalnej oraz warunków w dotyczących nas branżach oraz na rynkach, na których działamy; (ii) państwowej polityki pieniężnej i podatkowej oraz wydatków na infrastrukturę; (iii) wzrostu cen towarów i komponentów, wahań podaży na nasze produkty oraz ograniczonej dostępności surowców i produktów składowych, w tym stali; (iv) możliwości naszych, naszych klientów, dealerów i dostawców w zakresie osiągnięcia oraz utrzymania płynności; (v) ryzyka politycznego i ekonomicznego oraz niestabilności, w tym konfliktów krajowych i międzynarodowych oraz niepokojów społecznych; (vi) możliwości naszych oraz spółki Cat Financial w zakresie utrzymania ratingów kredytowych, unikania znaczącego wzrostu kosztów pożyczek, a także dostępu do rynków kapitałowych; (vii) stanu finansowego i zdolności kredytowej klientów spółki Cat Financial; (viii) zmian stóp procentowych lub płynności rynku; (ix) zmian w przepisach dotyczących usług finansowych; (x) braku możliwości realizacji oczekiwanych korzyści wynikających z przejęć, w tym spółki ERA Mining Machinery Limited, a także zbycia aktywów, w tym zbycia aktywów spółki dystrybucyjnej Bucyrus International, Inc. na rzecz niezależnych dealerów; (xi) zasad międzynarodowego handlu i inwestowania; (xii) pozytywnego odbioru naszych produktów i usług przez rynek; (xiii) zmian w środowisku konkurencji, w tym udziałów w rynku i dochodowości sprzedaży w zależności od warunków cenowych, geograficznych i produktów; (xiv) pomyślnego wdrożenia projektów rozwoju spółki oraz inicjatyw dotyczących redukcji kosztów, poprawy wydajności i produktywności, w tym systemu Caterpillar Production System; (xv) decyzji dotyczących zarządzania zapasami i praktyk zaopatrzeniowych naszych dealerów oraz producentów typu OEM; (xvi) zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska; (xvii) rzeczywistych lub domniemanych naruszeń przepisów handlowych lub antykorupcyjnych; (xviii) dodatkowych wydatków w związku z podatkami lub narażeniem na tego rodzaju koszty; (xix) wahań kursów walutowych; (xx) przestrzegania przez nas oraz spółkę Cat Financial zobowiązań finansowych; (xxi) zwiększonych zobowiązań w związku z finansowaniem planów emerytalnych; (xxii) sporów ze związkami zawodowymi lub innych kwestii pracowniczych; (xxiii) istotnych postępowań sądowych, roszczeń, procesów i śledztw; (xxiv) zachowania zgodności z wymaganiami, jeśli zostaną przyjęte regulacje w zakresie emisji dwutlenku węgla; (xxv) zmian standardów rachunkowości; (xxvi) awarii lub naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury IT; (xxvii) negatywnych skutków katastrof naturalnych, a także (xxviii) innych czynników opisanych szczegółowo w sekcjach „Management's Discussion and Analysis” (Omówienie i analiza zarządu) oraz „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) w naszym formularzu 10-K przedłożonym amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission).

Komunikaty prasowe
Zawartość komunikatów prasowych wydawanych przez spółkę Caterpillar nie może być uznawana za dokładną i aktualną w dniu innym niż data publikacji. Spółka Caterpillar nie zamierza aktualizować informacji podawanych w komunikatach prasowych i wyklucza obowiązek dokonywania takich aktualizacji. Do pewnego stopnia wszelkie podawane tam informacje odnoszą się do przyszłości, dlatego są objęte klauzulą uwzględniającą twierdzenia dotyczące przyszłości. Opieranie się na takich informacjach wiąże się z niebezpieczeństwem poniesienia strat materialnych.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
SPÓŁKA CATERPILLAR, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY, DOSTAWCY, DEALERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE ORAZ LICENCJODAWCY („STRONY CATERPILLAR”) ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA KTÓREJKOLWIEK STRONY LUB ZAWARTOŚCI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE: (a) STRONY INTERNETOWE ORAZ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, Z WSZELKIMI BŁĘDAMI ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, A CAŁE RYZYKO W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, DZIAŁANIA, RZETELNOŚCI I STARAŃ LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA; (b) W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO STRONY CATERPILLAR NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI (1) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI, POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STARANNOŚCI WYKONANIA, DOKŁADNOŚCI, MOŻLIWOŚCI NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA, BRAKU OBCIĄŻEŃ, BRAKU ZASTAWÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW; (2) GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH; (3) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ DZIAŁANIA STRON I ZAWARTOŚCI, A TAKŻE (4) GWARANCJI, ŻE DOSTĘP DO STRON LUB ZAWARTOŚCI BĄDŹ KORZYSTANIE Z NICH SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁO W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW; (c) ŻE DOSTĘP DO STRON I ZAWARTOŚCI ORAZ KORZYSTANIE Z NICH BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ ZGODNIE Z UZNANIEM UŻYTKOWNIKA I NA JEGO RYZYKO ORAZ ŻE BĘDZIE ON PONOSIŁ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY W SWOIM SYSTEMIE KOMPUTEROWYM ORAZ UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA. BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB KORZYSTANIA ZE STRON I ZAWARTOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ NIEZALEŻNIE OD INFORMACJI TAM ZAWARTYCH (DOKŁADNYCH LUB NIE) ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OBSŁUGI, KONSERWACJI LUB SPRAWNOŚCI MASZYN UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWĄ OBSŁUGĘ, UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ MASZYN ORAZ PRZYJMUJE WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO. NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE WYKRACZAJĄCE POZA TE PRZYZNANE WPROST W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA. 

Ograniczenie odpowiedzialności i środki naprawcze
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBAŃ, STRONY CATERPILLAR NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI STRON TRZECICH (W TYM KLIENTÓW) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, NAWIĄZKI I ZADOŚĆUCZYNIENIA, SZKODY DOTYCZĄCE STRON TRZECICH I NASTĘPCZE (W TYM ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH I INFORMACJI BIZNESOWYCH, INFEKCJAMI WIRUSOWYMI, AWARIĄ SYSTEMU ITP.), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA BĄDŹ DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO STRON LUB ZAWARTOŚCI, UŻYTKOWANIA ICH, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CATERPILLAR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD (W TYM SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE). WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE NA MOCY POSTANOWIEŃ TEJ SEKCJI JEST NIEZALEŻNE OD WSZELKICH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH WSKAZANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA I POZOSTAJE W MOCY W SYTUACJI, GDY TAKI ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNIA SWEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA LUB ZOSTANIE UZNANY ZA NIEWYKONALNY. NINIEJSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY WYNIKŁY ZE ZŁAMANIA UMÓW LUB GWARANCJI, ZANIEDBANIA ALBO INNYCH PRZYCZYN, O ILE NIE JEST TO ZAKAZANE PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI CATERPILLAR WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY POWÓDZTWA, ZARÓWNO WYNIKAJĄCA Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), JAK I INNYCH PODSTAW, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPÓŁCE CATERPILLAR W OSTATNIM MIESIĄCU ZA DOSTĘP DO STRONY LUB ZAWARTOŚCI BĄDŹ KORZYSTANIE Z NICH. 

Część przepisów nie dopuszcza ograniczeń w gwarancjach dorozumianych ani wyłączeń czy ograniczeń odpowiedzialności z tytułu określonych szkód. W takich przypadkach niektóre spośród powyższych wyłączeń odpowiedzialności, zastrzeżeń i ograniczeń mogą nie mieć zastosowania, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa ponad te opisane w niniejszym dokumencie.

Przejęcie odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i przejąć zobowiązania Stron Caterpillar w zakresie wszelkich roszczeń, pozwów sądowych, żądań, powództw i innych postępowań wszczętych przeciwko spółce przez dowolną stronę trzecią w związku z (a) użytkowaniem Strony (w tym wiadomości lub innych Materiałów użytkownika, które użytkownik może publikować na interaktywnym forum lub tam przesyłać); (b) naruszeniem niniejszych Warunków korzystania lub (c) naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub praw stron trzecich. Użytkownik poniesie wszelkie koszty oraz pokryje szkody i wydatki, w tym między innymi uzasadnione koszty obsługi prawnej oraz koszty zasądzone wobec Stron Caterpillar lub przez nie poniesione w związku z takimi roszczeniami, pozwami sądowymi, powództwami, żądaniami lub innymi postępowaniami.

Wypowiedzenie umowy
Spółka Caterpillar może według własnego uznania usunąć nazwę użytkownika i hasło oraz wypowiedzieć użytkownikowi prawo dostępu do Stron i Zawartości w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Licencja przyznawana na mocy niniejszej umowy ulega automatycznemu anulowaniu, bez konieczności podejmowania dalszych działań przez spółkę Caterpillar, z chwilą złamania przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania lub nieprzestrzegania przez niego którychkolwiek z zapisanych tu ograniczeń. W następstwie zakończenia obowiązywania niniejszych Warunków korzystania z dowolnego powodu użytkownik zaprzestanie użytkowania Stron i Zawartości oraz zniszczy wszystkie kopie całkowite i częściowe wszelkich informacji poufnych. Na prośbę spółki Caterpillar użytkownik dostarczy jej pisemne oświadczenie, podpisane przez siebie lub odpowiednio uprawnionego przedstawiciela, potwierdzające zniszczenie wszystkich informacji poufnych. Zapisy w sekcjach Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności i środki naprawcze, Zwolnienie z odpowiedzialności, Poufność, Zgodność z zasadami importu i eksportu, Umowne ograniczenie czasowe roszczeń oraz Wybór prawa właściwego i zasada rozdzielności pozostaną w mocy także po wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania.

Aktualizowanie Stron
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany dowolnej Strony i Zawartości w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w tym do usunięcia dowolnej Strony i Zawartości. W miarę udostępniania nowych lub ulepszonych wersji Stron możemy wymagać od użytkownika aktualizacji bieżącej wersji odpowiedniego oprogramowania. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez spółkę Caterpillar wszelkie nowe lub ulepszone wersje Stron, Zawartości i Usług podlegają niniejszym Warunkom korzystania.

Inne witryny
Strony mogą zawierać łącza do innych niezależnych witryn stron trzecich bądź zasobów („Inne witryny”). Odniesienia do Innych witryn zamieszczane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Inne witryny pozostają poza kontrolą spółki Caterpillar. Spółka Caterpillar nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, w tym za informacje i materiały, ani jej nie rekomenduje. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy korzystać z Innych witryn.

Zgodność z zasadami importu i eksportu
Użytkownikowi nie wolno używać ani w żaden inny sposób eksportować lub ponownie eksportować Stron ani Zawartości, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w amerykańskich przepisach oraz w jurysdykcji, w której uzyskano dostęp do Strony, Zawartości i Usług. W szczególności Strony i Zawartość nie mogą być eksportowane ani ponownie eksportowane: (a) do krajów objętych embargiem przez USA lub (b) do osób wymienionych na prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych liście Specially Designated Nationals lub na prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych liście osób (Denied Persons) lub podmiotów (Entity List), z którymi prowadzenie interesów jest zakazane. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że dostęp i użytkowanie przez niego Stron oraz Zawartości nie będzie naruszać takich przepisów oraz że nie przebywa w żadnym takim kraju ani nie jest wymieniony na żadnej takiej liście. Użytkownik zgadza się również nie korzystać ze Stron ani Zawartości w jakimkolwiek celu zabronionym przez amerykańskie przepisy, w tym między innymi do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkowania broni jądrowej, pocisków rakietowych, broni chemicznej bądź biologicznej.

Prawa rządu USA
W rozumieniu definicji zawartej w tytule 48 Kodeksu przepisów federalnych, § 2.101, Strony i Zawartość stanowią „produkty komercyjne” („Commercial Items”) składające się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” („Commercial Computer Software”) i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” („Commercial Computer Software Documentation”) zgodnie z postanowieniami tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych, § 12.212, oraz tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych, § 227.7202. Na mocy tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych, § 12.212, lub tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych, § 227.7202-1 do 227.7202-4, w zależności od tego, który z nich ma zastosowanie, komercyjne oprogramowanie komputerowe i dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego są licencjonowane na rzecz użytkowników końcowych reprezentujących rząd USA: (a) wyłącznie jako produkty komercyjne i (b) wyłącznie na takich prawach, jakie przysługują pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowne ograniczenie czasowe roszczeń
Użytkownik zgadza się, że nie wystąpi przeciw spółce Caterpillar z żadnym roszczeniem ani żądaniem rozwiązania sporu wynikającego pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych Warunków korzystania albo z nimi powiązanego ani nie uzna za podstawę powództwa żadnego zdarzenia mającego miejsce po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym uzyskał bądź miał możliwość uzyskania informacji o zdarzeniu przy zachowaniu należytej staranności.

Wybór prawa właściwego i zasada rozdzielności
Niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom obowiązującym w stanie Illinois w USA (niezależnie od przepisów, które mogą mieć zastosowanie w przypadku kolizji przepisów). Każda ze stron podlega wyłącznej jurysdykcji sądów z tego terytorium. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub ich zastosowanie zostaną uznane przez sąd właściwy za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które pozostaną w mocy, a takie pozostałe postanowienia będą interpretowane w sposób jak najlepiej odzwierciedlający zamierzenia stron. Strony ponadto zgadzają się zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienie ważnym i wykonalnym, które możliwie najlepiej odzwierciedla, w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy, cel biznesowy i intencje postanowienia nieważnego i niewykonalnego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

Mamy świadomość, że użytkownik może uzyskać dostęp do witryny z dowolnej jurysdykcji na świecie, nie mamy jednak praktycznych możliwości, aby temu zapobiec. Niniejsza witryna została opracowana pod kątem wymogów prawa stanu Illinois oraz prawa USA. Jeśli jakakolwiek Zawartość lub Materiały użytkownika na dowolnej ze Stron bądź sposób korzystania ze Strony będą sprzeczne z prawem obowiązującym w miejscu przebywania użytkownika w momencie dostępu, Strona nie jest przeznaczona dla takiego użytkownika i prosimy o niekorzystanie z niej. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z przepisami prawa w jurysdykcji, w której przebywa, oraz ich przestrzegać.

Całość umowy
Niniejsze Warunki korzystania (w tym, w stosownym zakresie, wszelkie postanowienia dotyczące poszczególnych Stron połączonych i umów licencyjnych użytkownika końcowego dotyczących powiązanego oprogramowania, w tym aplikacji na urządzenia przenośne) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami w odniesieniu do Stron i Zawartości oraz zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia. Tytuły sekcji w umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mają mocy prawnej ani umownej. Nie mają zastosowania żadne warunki sformułowane w ramach jakichkolwiek wycen, ofert, pokwitowań, faktur ani podobnych dokumentów wskazanych albo pośrednio lub bezpośrednio sporządzonych czy wydanych przez użytkownika.

Pytania
Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania należy kierować na adres Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn: Deputy General Counsel, Commercial Section.