Rättsliga meddelanden

Rättsliga meddelanden

Caterpillar behåller all upphovsrätt till all text, bilder och programvara som ägs av Caterpillar och godkänner härmed endast att du elektroniskt kopierar dokument som publiceras häri i syfte att sända eller visa informationen. Du får inte spegla, modifiera eller på annat sätt ändra några filer på den här webbplatsen för återutsändning, eller trycka informationen som finns häri utan skriftligt medgivande från Caterpillar. Med undantag för det som uttryckligen anges ovan ska inget som anges häri tolkas som överlåtande av en licens eller rättighet för Caterpillars upphovsrätt, patent eller varumärke.

CAT, CATERPILLAR, YELLOWMARK, deras respektive logotyper, utstyrseln (s.k. trade dress) för ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” samt företagets och produkternas identitet som används häri, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. Cat och Caterpillar är registrerade varumärken som tillhör Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria, IL 61629, USA.

Rättsliga meddelanden

Informationen i denna publikation, inklusive text, bilder och länkar, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” AV CATERPILLAR INC. ENDAST SOM EN BEKVÄMLIGHET FÖR SINA ÅTERFÖRSÄLJARE OCH KUNDER UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Caterpillar Inc. tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i denna publikation eller andra dokument som hänvisas till i eller är länkade till denna publikation. Denna publikation kan innehålla tekniska fel och andra felaktigheter, och det är inte alla produkter och tjänster som det hänvisas till i denna publikation som är tillgängliga i alla regioner. Informationen ändras regelbundet och Caterpillar kan när som helst ändra produkterna och tjänsterna som beskrivs i denna publikation. Kontakta din lokala Caterpillar-återförsäljare för mer information innan du förlitar dig på informationen som anges häri.

Om du väljer att svara Caterpillar direkt med kommentarer, frågor, förslag, idéer eller liknande som rör denna webbplats eller Caterpillars produkter och tjänster, godkänner du att sådan information ska anses vara icke-konfidentiell och att Caterpillar inte har någon skyldighet att svara och är fri att reproducera, använda, yppa och distribuera informationen till andra utan begränsning, inklusive, men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan information.

***********************

Netscape är ett registrerat varumärke och Netscape Navigator-logotypen är ett varumärke som tillhör Netscape Communications Corporation. Microsoft är ett registrerat varumärke och Internet Explorer är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Acrobat och Acrobat-logotypen är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Apple och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Computer Inc. Inget innehåll på dessa Webbsidor ska tolkas som ett beviljande av rätten eller tillstånd att använda dessa varumärken.

Sekretesspolicy för webbplatsen

Vi på Caterpillar Inc. arbetar hårt för att ge våra kunder, återförsäljare och leverantörer de bästa möjliga produkterna och tjänsterna, både på fältet och online. Vi har bett om dina personuppgifter och vi vill därför berätta hur de kommer att användas. Genom att registrera dig på eller kontakta oss via Caterpillars olika företagswebbplatser godkänner du att information och kommentarer som du tillhandahåller delas mellan Caterpillar, våra närstående bolag och återförsäljare, samt används utan begränsning för att behandla kundbeställningar och för att förbättra eller marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut din information till någon tredje part och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda informationen. Caterpillar Inc. erkänner och respekterar din sekretess online.

Cookies
När du besöker våra webbplatser kan vi komma att skicka en cookie till dig. En cookie lagrar en liten datafil på din dator. Den här filen gör att vi kan känna igen dig varje gång du besöker oss. Cookies hjälper oss på många sätt, till exempel genom att spara dina regions- och språkinställningar och i syfte att samla in uppgifter som är inte personliga.

Caterpillars webbsäkerhetscookies (om användaren har ett webbsäkerhets-ID för Caterpillar) används inte för att samla in personuppgifter på webbplatsen.

Ej personliga uppgifter
Vi kan använda cookies för att:

 • räkna antalet gånger du besöker våra webbplatser
 • sammanställa anonym statistik om webbplatsanvändning
 • samla in information om vilken typ av webbläsare och operativsystem som används.

Den här webbplatsen, som de flesta andra webbplatser, lagrar information på din dator i små datafiler som kallas för cookies. Dessa cookies används av webbplatsen på flera olika sätt, bland annat för att aktivera vissa funktioner, komma ihåg dina val, göra webbplatsen effektivare och ge oss information om hur människor använder webbplatsen så att vi kan förbättra den. Den här webbplatsens cookies kan antingen raderas automatiskt eller sparas när du stänger webbläsaren, beroende på behovet av att spara informationen i cookien i fråga mellan dina besök på webbplatsen. Om du inte tillåter att den här webbplatsen använder cookies kanske vissa av webbplatsens funktioner eller delar inte är tillgängliga eller fungerar som förväntat. Du kan också radera eller blockera cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsare.
I tabellen nedan förklaras vilka olika cookies som används på den här webbplatsen och varför de används.

Cookiegrupp Cookienamn Syfte Mer information
Google Analytics
 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmz
Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i ett anonymt format. Informationen omfattar antalet besökare på webbplatsen, var besökarna kommer ifrån samt vilka sidor de besöker på webbplatsen. Vi använder den här informationen för att förbättra webbplatsen. Googles sekretesspolicy
_utmc är en sessionscookie som raderas när du stänger webbläsaren.
_utma, _utmb och _utmz är beständiga cookies som ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
WebTrends
 • WT_FPC
 • WEBTRENDS_ID
 • ACOOKIE
 • CWS_ID
Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder den här webbplatsen. Informationen omfattar antalet besökare på webbplatsen, var besökarna kommer ifrån samt vilka sidor de besöker på webbplatsen. Vi använder den här informationen för att förbättra webbplatsen. Webtrends sekretesspolicy
CWS_ID är en sessionscookie som raderas när du stänger webbläsaren.
Andra cookies är beständiga och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Eloqua Skapar en unik cookie för varje person med hjälp av eloqua.com-domänen. Eloqua använder cookies för att servern ska kunna identifiera en återgångsbesökare som en unik användare. Cookies är små textfiler som placeras i ”Cookies”-mappen på besökarens hårddisk, vilket gör det möjligt för Eloqua att komma ihåg besökaren. Cookie-filerna som skapas av Eloqua-servern kan endast läsas av Eloqua, och dessa cookies kan inte komma åt, läsa eller ändra några andra data på en dator. I alla webbläsare finns möjligheten att avvisa en cookie. Om en besökare avvisar Eloqua-cookien kan Eloqua inte samla in någon information om besökaren, men när du avvisar cookien kommer du att behöva mata in vissa uppgifter vid varje besök. Dessutom hindrar det oss från att anpassa webbplatsens funktioner efter dina inställningar. Du kan också radera en cookie från hårddisken manuellt. Själva cookie-filerna innehåller inte några personuppgifter. Vi länkar dock informationen som lagras i cookies till eventuella identifierbara personuppgifter som du skickar in när du använder vår webbplats. Eloquas sekretesspolicy
AddThis och sociala nätverkstjänster Dessa tjänster använder flera cookies för att aktivera sina tjänster och samla in användningsinformation. Cookies kommer från addthis.com och andra webbplatser för sociala nätverk, inklusive, men inte begränsat till, facebook.com, twitter.com, linkedin.com och google.com. Läs respektive policymeddelande för specifik information om dessa aktörers sekretesspolicy och cookieanvändning. AddThis-tjänsten använder cookies för att göra det möjligt att dela länkar till artiklar på denna webbplats med andra via e-post och sociala nätverk. Dessa cookies samlar in information om din användning av AddThis-tjänsterna och vilka sociala nätverk som är tillgängliga via denna webbplats.
Om du väljer att dela länkar från denna webbplats till sociala nätverk kommer webbplatserna för de sociala nätverken att använda cookies i syfte att aktivera sina tjänster, samla in information om din användning av tjänsterna samt förbättra tjänsterna.

AddThis sekretess- och datapraxis

Facebooks policy för användning av data

Twitters sekretesspolicy

LinkedIns sekretesspolicy

Sekretesspolicy och villkor för Google+

Godkännande av cookies WCMCookiesAccepted Denna cookie används för att registrera om du har godkänt användningen av cookies på denna webbplats. Denna cookie är beständig och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Server JSESSIONID En absolut nödvändig cookie som används av webbplatsens serverdator för att hantera din webbläsarsession på webbplatsen. Detta är en sessionscookie som raderas när du stänger webbläsaren.
Server WCMJSESSIONID En absolut nödvändig cookie som används av webbplatsens serverdator för att hantera din webbläsarsession på webbplatsen. Detta är en sessionscookie som raderas när du stänger webbläsaren.
Inloggningskonto
 • SSOURL
 • SSOURLLocal
 • SSOCookie
 • AFFILIATION_CODE
 • AFFILIATED_ORG_CODE
Dessa cookies behövs för att inloggningen till webbplatsen ska fungera ordentligt. De används för att spara information om kontot som används för att logga in på webbplatsen. De kan också göra att det går snabbare att logga in på andra tillhörande webbplatser som du besöker under samma session. Dessa är så kallade sessionscookies som raderas när du stänger webbläsaren.
Cookies för landsspecifik Cat.com-webbplats cdaPreferences2 Denna cookie används för att registrera vilken landsspecifik cat.com-webbplats du besöker. Den gör det också möjligt för dig att automatiskt dirigeras till samma landsspecifika webbplats vid nästa besök. Denna cookie är beständig och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Cookies för landsspecifik Finance.cat.com-webbplats financeCatCom Denna cookie används för att registrera vilken landsspecifik finance.cat.com-webbplats du besöker. Den gör det också möjligt för dig att automatiskt dirigeras till samma landsspecifika webbplats vid nästa besök. Denna cookie är beständig och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Sök proxy-2 Denna cookie används för att registrera dina inställningar för att visa sökresultat. Den gör det också möjligt för webbplatsen att spara dina inställningar vid nästa besök. Denna cookie är beständig och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Hitta återförsäljare proxy-11 Denna cookie används för att registrera ditt val av återförsäljare. Den gör det också möjligt för webbplatsen att spara ditt val till nästa besök. Denna cookie är beständig och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Innehållshantering wcmpreferencesdev Denna cookie skapas av vårt innehållshanteringssystem och används endast för ett litet antal användare. Vi arbetar på att ta bort denna cookie från webbplatsen. Denna cookie är beständig och ligger kvar på datorn när du har stängt webbläsaren.
Lithium
 • VISITORID
 • LiSESSIONID
Lithium använder cookies för sessions-ID. Cookies för sessions-ID försvinner helt enkelt när användaren stänger webbläsaren.
Lithiums sekretesspolicy
YouTube
 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • use_hitbox
Google (YouTube) använder flera olika tekniker för att samla in och lagra information när du besöker en Google-tjänst. Detta kan inbegripa att en eller flera cookies och anonyma identifierare skickas till enheten. Googles sekretesspolicy
CDN.krxd.net _kuid_ Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats och hur de reagerar på våra reklamkampanjer. Dessa cookies samlar in information om ditt onlinebeteende, inklusive vilka webbläsare och enheter du använder. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter, segmentera målgrupper och förbättra Caterpillars webbplatser. Vi använder även cookies för att segmentera målgrupper så att vår reklam blir mer relevant för användarna och mer värdefull för utgivare och annonsörer. Vanliga användningsområden för cookies är att välja reklam utifrån vad som är relevant för användaren, ge bättre rapportering om kampanjens genomslag, personanpassa webbplatser och undvika att visa annonser som användaren redan har sett. Den information som samlas in av dessa cookies kan delas med andra organisationer som annonsörer och återförsäljare.  

Länkar
Caterpillars webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Caterpillar ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på andra webbplatser.

Formulär
Enskilda formulär har sina egna policyer för datasekretess. Var noga med att kontrollera dessa sekretesspolicyer innan du skickar in formuläret.

Upphovsrättsombud

©2019 Caterpillar. Med ensamrätt.

Caterpillar Inc. respekterar alla upphovsrättsinnehavares rättigheter och i detta hänseende har Caterpillar Inc. antagit och infört en policy som stadgar för avlägsnandet av allt material som gör intrång i upphovsrättsinnehavares rättigheter från webbplatsen. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sådant sätt att det gör intrång i upphovsrätten ska du förse Caterpillars utsedda upphovsrättsombud med följande information som krävs enligt Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som har behörighet att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning vars upphovsrätt påstås vara utsatt för intrång

2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som det påstådda intrånget avser eller en representativ lista över flera verk på samma webbplats om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av samma anmälan

3. Identifiering av det material som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som är föremål för en inkräktande aktivitet och som ska tas bort eller göras otillgängligt samt tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet

4. Tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta den klagande parten

5. Ett uttalande om att den klagande parten har god anledning att tro att det påtalade sätt som materialet används på inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lag, samt

6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten under ed kan intyga att denne har behörighet att agera på uppdrag av innehavaren av den ensamrätt som påstås vara kränkt.

Caterpillars utsedda upphovsrättsombud som tar emot anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång på eller avseende denna webbplats kan nås på:

Copyright Agent
Attn: David J. Pacheco
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620, USA
E-post: copyrightagent@cat.com