Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Inledning
Caterpillar Inc. strävar efter att tillhandahålla produkter och tjänster med bästa möjliga värde till sina kunder, återförsäljare och leverantörer, på fältet och online. Caterpillar Inc. erkänner och respekterar din sekretess online. Denna sekretesspolicy tillhandahålls för att förklara vilken information som Caterpillar Inc. samlar in från dig genom din användning av denna webbplats (”Webbplats”) och hur vi använder denna information.

Denna sekretesspolicy gäller information som samlas in genom denna Webbplats och den gäller inte information som vi samlar in på andra sätt (t.ex., andra webbplatser eller andra metoder såsom telefonsamtal) eller för information som har samlats in på ett annat företags webbplats eller tredje parts webbplats, oavsett om en sådan webbplats länkar till eller är tillgänglig från denna Webbplats. Du bör läsa sekretesspolicyn för eventuella andra webbplatser noggrant.

Insamling och användning av information
Teknisk information och användningsinformation
När du besöker denna Webbplats samlar den automatiskt in viss information om dig och din begäran (t.ex. din IP-adress (Internet Protocol), innehållet som du efterfrågar) samt annan information som din webbläsare tillhandahåller (t.ex. webbläsarens namn, hänvisningswebbplats). Denna information kan användas för att förbättra Webbplatsens innehåll och användbarhet, för att förstå din användning av Webbplatsen och för att skräddarsy innehållet utifrån din användning. Dessutom använder Webbplatsen så kallade cookies. Läs vår cookiepolicy för mer information.

Interaktivt tillhandahållen information
Förutom den tekniska information som nämns ovan kan du tillhandahålla personlig information via denna Webbplats i olika former för att efterfråga eller ta emot information om evenemang, produkter, tjänster, erbjudanden och allmän information från Caterpillar Inc. I samtliga fall kommer din personliga information att användas för att uppfylla din begäran (om du till exempel vill prenumerera på ett nyhetsbrev kommer din information att användas för att ge dig en upplaga av det nyhetsbrevet). Dessutom har du möjlighet att välja (d.v.s. ”välja till”) att ta emot marknadsföringskommunikation. Om du gör det kommer din personliga information och din användning av Webbplatsen att användas för att anpassa och leverera framtida kommunikation, inklusive, men inte begränsat till, e-post.

Obligatoriska frågor i formulär (till skillnad mot frivilliga) markeras med en röd asterisk (*).

Du kan meddela oss skriftligen om du inte vill få reklam från Caterpillar Inc. på adressen nedan (se ”Kontakta Caterpillar” nedan).

Utlämning av information
Din personliga information kommer att delas globalt inom företaget Caterpillar Inc. (t.ex. dess närstående bolag och dotterbolag) och utlämnas till den eller de berörda Caterpillar-återförsäljarna i det eller de berörda serviceområdena. Vi kan komma att lämna ut din personliga information för att besvara din fråga eller för att uppfylla Webbplatsens syften eller till leverantörer av tjänster för att bearbeta informationen åt Caterpillar Inc. I samtliga fall lämnas personlig information endast ut till parter med ett giltigt affärsmässigt skäl till att få tillgång till informationen. Oaktat ovanstående utlämnanden kommer vi att lämna ut personlig information när det krävs eller är tillåtet enligt lag eller i överensstämmelse med tillämplig företagspolicy.

Caterpillar Inc. kan även lämna ut personlig information som svar på en rättslig process, såsom ett domstolsbeslut eller åläggande, och all personlig information som du tillhandahåller kan komma att överlåtas vid en sammanslagning, förvärv, ombildning eller annan företagstransaktion som berör Caterpillar Inc. eller dess tillgångar.

Barn
Vi vill inte samla in eller spara information från personer som är yngre än 13 år. Ingen del av denna Webbplats är utformad för att tilltala någon som är yngre än 13 år. Genom att använda denna Webbplats bekräftar du att du är minst 13 år.

Säkerhet
Caterpillar Inc. bryr sig om säkerheten hos dina transaktioner på denna Webbplats. Vi leder om besökare till en säker server för att överföra och ta emot viss typ av känslig information, såsom kreditkortsinformation, och vidtar försiktighetsåtgärder mot fysiskt och elektroniskt intrång för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av information som vi har samlat in från besökare på denna Webbplats.

Åtkomst till eller uppdatering av din information
På begäran och efter att ha lämnat tillfredsställande bevis på sin identitet kommer personer att ges rimlig åtkomst till och, i tillämpliga fall, möjlighet att uppdatera eller radera den personliga information som de har lämnat via denna Webbplats.

Kontakta Caterpillar Inc.
För att lämna en begäran om att få tillgång till, uppdatera eller radera din personliga information (inklusive möjligheten att få välja bort framtida reklam-, marknadsförings- eller marknadsundersökningskommunikation från Caterpillar Inc.), eller för ytterligare information om denna sekretesspolicy, kontakta oss via:

Caterpillar Inc.
Attn: Customer Interaction Center
100 N.E. Adams Street Peoria, IL 61629, USA

Du kan också kontakta Caterpillars kontor för branschpraxis på http://codeofconduct.cat.com/ eller genom att ringa (800)-300-7898.

Klicka här för att hantera dina prenumerationsinställningar.

Länkar
Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Caterpillar Inc. har ingen kontroll över dessa webbplatsers information, sekretesspolicy eller praxis och ansvarar inte för deras innehåll, insamling och användning av information eller frånvaro av fel eller virus. Det är ditt ansvar att upptäcka, genom att vara uppmärksam på webbläsarens adressfält, när du lämnar denna Webbplats.

Ändringar och modifieringar
Caterpillar Inc. förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller byta ut denna sekretesspolicy. Ändringar kommer att publiceras här innan den nya policyn börjar gälla. Besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om våra aktuella policyer och praxis.

Rättslig policy
Denna sekretesspolicy utgör en del av de allmänna villkoren för användning av denna Webbplats. Du bör även läsa de allmänna villkoren, eftersom din användning av Webbplatsen och eventuella tvister som uppstår inom ramen för denna sekretesspolicy lyder under de allmänna villkoren.

Ditt medgivande
Genom att lämna personlig information till oss ger du oss ditt medgivande till att samla in och använda den personliga informationen i överensstämmelse med denna sekretesspolicy. Värddatorn för denna Webbplats finns i USA. Eftersom denna tjänst är tillgänglig för personer på en mängd olika platser runt hela jorden ger du ditt medgivande till att överföra din personliga information till länder eller jurisdiktioner som eventuellt inte ger samma grad av dataskydd som den jurisdiktion där du befinner dig.

Senast ändrad: 16 augusti 2013

 

COOKIEPOLICY

 

Cookies
När du besöker denna Webbplats kan vi komma att skicka en cookie till dig. En cookie lagrar en liten datafil på din dator. Den här filen gör att vi kan känna igen dig varje gång du besöker oss. Cookies hjälper oss på många sätt, till exempel genom att spara dina regions- och språkinställningar och i syfte att samla in uppgifter som är inte personliga.

Om du inte tillåter att den här webbplatsen använder cookies kanske vissa funktioner inte fungerar som väntat, samtidigt som du kanske inte får tillgång till vissa delar av webbplatsen. Cookies kan även tas bort eller blockeras om du följer instruktionerna för detta i webbläsaren.

Webbläsarinställningar
Hjälpfunktionen i de flesta webbläsare innehåller information om hur du förhindrar att webbläsaren godkänner nya cookies, hur du får webbläsaren att meddela dig när du får en ny cookie och hur du inaktiverar cookies helt och hållet. Dessutom kan du inaktivera eller ta bort liknande data som används av tillägg i webbläsaren, såsom Flash-cookies, genom att ändra tilläggets inställningar eller gå in på tillverkarens webbplats.

Internetreklam
Vi använder oss av cookies, pixeltaggar (även kallade åtgärdstaggar eller enpixelgif) och andra tekniker (gemensamt kallade ”cookies”). Med cookies kan vi hålla reda på vilket innehåll du ser, vilka annonser du klickar på och andra åtgärder som du vidtar på den här Webbplatsen och andra webbplatser. Detta gör att vi kan tillhandahålla ett mer användbart och relevant innehåll. Vi kopplar inte din användning av utomstående webbplatser till din identitet. Vi tillhandahåller inte några personuppgifter till annonsörer eller webbplatser från tredje part som visar våra intressebaserade annonser.

Klicka här för att få mer information om användning av cookies på Yellowmark.com.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Välkommen till Yellowmark.com, en webbplats som tillhör Caterpillar Inc. Dessa användningsvillkor från Yellowmark.com (dessa ”Användningsvillkor”) innehåller de allmänna villkoren som styr din åtkomst till och användning av Caterpillars webbplatser (”Webbplatsen” eller ”Webbplatserna”, inklusive www.yellowmark.com, alla anslutna webbplatser som drivs av Caterpillar och dess närstående bolag (”Anslutna webbplatser”), och alla data, text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, bildmaterial och datorkod som görs tillgängliga av eller via Webbplatserna (”Innehåll”)). Detta är ett avtal mellan dig eller den enhet som du representerar (”dig”) och Caterpillar Inc., ett Delaware-företag med kontor belägna på 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219, USA (tillsammans med våra dotterbolag som gör eventuella Webbplatser tillgängliga för dig, ”Caterpillar”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”). Caterpillar är villiga att bevilja dig åtkomst till och användning av Webbplatserna först efter att du har godtagit alla villkor i dessa Användningsvillkor utan ändringar.

GENOM ATT BEREDA DIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV ALLA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH BEKRÄFTAR ATT DU ÄR BEHÖRIG ATT BEREDA DIG ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSERNA OCH ATT DU ÄR RÄTTSLIGT FÖRMÖGEN ATT GODTA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH HAR DEN RÄTTSLIGA BEHÖRIGHETEN ATT FÖRPLIKTIGA DEN EVENTUELLA ENHET SOM DU REPRESENTERAR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER NÅGON SENARE ÄNDRING SKA DU INTE BEREDA DIG ÅTKOMST TILL, SÖKA PÅ ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, uppdatera eller modifiera dessa Användningsvillkor. Om du fortsätter att bereda dig åtkomst till och använda Webbplatserna efter att eventuella ändringar i dessa Användningsvillkor har publicerats utgör det ett godkännande av ändringarna i fråga. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av dessa Användningsvillkor på http://www.yellowmark.com.

Anslutna webbplatser
Caterpillar använder Yellowmark.com som en ingång till många anslutna webbplatser som drivs av Caterpillar och dess dotterbolag (”Anslutna webbplatser”). Oaktat eventuella motsägelser i dessa Användningsvillkor kan ytterligare eller andra villkor gälla för vissa Anslutna webbplatser. I tillämpliga fall kommer sådana ytterligare eller andra villkor att publiceras på berörda Anslutna webbplatser. Om en Ansluten webbplats har infört ytterligare eller andra villkor ska bestämmelserna för den Anslutna webbplatsen ha företräde i händelse av en konflikt med dessa Användningsvillkor. Förutom vad som uttryckligen har kompletterats eller ersatts enligt beskrivningen häri gäller dessa Användningsvillkor för alla Anslutna webbplatser och styr din användning av dessa.

Användning av webbplatsen
Du får endast bereda dig åtkomst till och använda Webbplatserna i enlighet med dessa Användningsvillkor. Du måste strikt följa alla lagar, regler och bestämmelser och Caterpillars policyer som gäller åtkomst till och användning av Webbplatserna, inklusive de lagar, regler och bestämmelser som gäller uppförande på internet, internetinnehåll och export av data mellan USA och ditt bosättningsland. Dessutom får du inte göra följande:

 • Bereda dig åtkomst till, inhämta, kopiera eller övervaka någon del av någon Webbplats, eller på något sätt reproducera eller kringgå någon Webbplats navigationsstruktur eller presentation, för att införskaffa eller försöka införskaffa något material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängligt via Webbplatsen i fråga, inklusive användningen av någon ”djuplänk”, ”sidskrapa”, ”robot”, ”spindel” eller annan automatisk anordning, program, algoritm eller metodik, eller någon liknande eller motsvarande manuell process.
 • Försöka få obehörig åtkomst till någon del av eller funktion på någon Webbplats, eller några andra system eller nätverk som är anslutna till någon Webbplats eller server, inklusive genom att hacka, ”utvinna” lösenord eller på något annat olagligt sätt.
 • Genomsöka, skanna eller testa sårbarheten hos någon Webbplats eller något nätverk som är anslutet till någon Webbplats, eller bryta mot säkerheten eller autentiseringsåtgärderna på någon Webbplats eller något nätverk som är anslutet till någon Webbplats.
 • Omvänt söka, spåra eller försöka spåra någon information om någon annan användare av eller besökare på någon Webbplats, eller någon annan kund till Caterpillar, inklusive, men inte begränsat till, personlig identifiering eller information.
 • Vidta någon åtgärd som lägger en orimlig eller oproportionerlig belastning på infrastrukturen på någon Webbplats eller Caterpillars system eller nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till någon Webbplats eller till Caterpillar.
 • Använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa någon Webbplats korrekta funktion, någon transaktion som utförs på någon Webbplats eller någon annan persons användning av någon Webbplats.
 • Sprida virus eller någon annan teknik som kan skada Caterpillar eller någon annan persons eller enhets intressen eller egendom, inklusive en annan användare av någon Webbplats.
 • Kringgå eller manipulera vår avgiftsstruktur, faktureringsprocess eller avgifter som du är skyldig Caterpillar, dess återförsäljare eller affärspartners.
 • Förfalska eller manipulera identifierare för att kunna dölja ursprunget av något meddelande eller material som du skickar till Caterpillar på eller via någon Webbplats.
 • Låtsas att du är eller representerar någon annan, eller utge dig för att vara någon annan individ eller enhet.
 • Använda någon Webbplats i något syfte som är olagligt, förbjudet av dessa Användningsvillkor eller be om utförandet av någon olaglig verksamhet eller annan aktivitet som gör intrång i Caterpillars eller någon annans rättigheter.

Immateriella rättigheter
Förutom i den utsträckning det uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor under rubriken ”Beviljande av licens” godkänner och bekräftar du följande:

 • Att Caterpillar äger eller utfärdar licenser för alla rättigheter som faller under patentlagar, upphovsrättsliga lagar, företagshemlighetslagar, varumärkeslagar och alla andra äganderättigheter eller ideella upphovsrättigheter, och alla tillämpningar, förnyelser, förlängningar och återupprättanden därav, vilka är ikraft nu eller hädanefter i hela världen (”Immateriella rättigheter”) i förbindelse med eller avseende Webbplatserna och Innehållet, inklusive, men inte begränsat till, designen, strukturen, urvalet, koordineringen, uttrycket, ”utseendet och känslan” och anordnandet av sådant Innehåll eller sådant som finns på Webbplatserna (”Caterpillars immateriella rättigheter”).
 • Att du inte har någon rättighet, licens för eller intresse i några immateriella rättigheter i förbindelse med eller avseende någon Webbplats eller något Innehåll.
 • Caterpillar innehar alla rättigheter, äganderätt till och andelar i och eventuella ersättningar, förbättringar, uppdateringar, förändringar, härledda verk och andra ändringar (inklusive, men inte begränsat till, införlivandet av alla eventuella idéer, metoder eller processer som tillhandahålls av eller via dig) av Caterpillars immateriella rättigheter som görs av någon person, till och med om denne betalas av dig och oavsett om huruvida de påminner om några av dina immateriella rättigheter eller ej. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att ge Caterpillar ett sådant ägande, inklusive, men inte begränsat till, att överlåta (och du överlåter härmed) till Caterpillar alla rättigheter i och till sådana immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, patentansökningar, patent, ideella upphovsrättigheter och upphovsrättigheter som uppstår ur eller avser någon Webbplats eller något Innehåll.
 • Ingen del av någon Webbplats eller något Innehåll får kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, skickas, läggas ut, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive ”spegling”) till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribuering eller för något kommersiellt företag, utan att föregås av ett uttryckligt skriftligt medgivande från Caterpillar.
 • Att alla varumärken som visas på Webbplatserna och i Innehållet tillhör Caterpillar, eller respektive ägare av dessa varumärken och är skyddade enligt amerikanska och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar. All användning av sådana varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från Caterpillar eller ägaren av varumärket, beroende på vad som är tillämpligt, är strikt förbjuden.
 • Caterpillar kan, efter eget gottfinnande, inaktivera och stänga av åtkomsten till Webbplatsen och Innehållet för alla personer eller enheter som eventuellt gör intrång i Caterpillars eller andras immateriella rättigheter.

Beviljande av licens
Caterpillar ger dig en begränsad, icke exklusiv, icke överlåtningsbar, icke överskrivningsbar licens (utan rätten att utfärda licenser i andra hand) att bereda dig åtkomst till och använda Webbplatserna endast på ett sätt som är kommersiellt rimligt för dina rättmätiga interna affärssyften och syften som på annat sätt är förenliga med dessa Användningsvillkor. Du får inte:

 • Reproducera, ändra, publicera, distribuera, visa offentligt, anpassa, ändra, översätta eller skapa härledda verk från någon Webbplats eller något Innehåll.
 • Utfärda licenser i andra hand, leasa, sälja, hyra ut, låna eller på annat sätt överföra någon Webbplats eller något Innehåll till en tredje part.
 • Rekonstruera, dekompilera, ta isär koden för eller på annat sätt försöka härleda källkoden till någon Webbplats eller något Innehåll.
 • På annat sätt använda eller kopiera någon Webbplats eller Innehåll förutom så som uttryckligen medges enligt detta beviljande av licens och dessa Användningsvillkor.
 • Använda någon Webbplats eller något Innehåll i en ”tjänstebyrå” eller liknande konstruktion varigenom tredje part kan använda någon Webbplats eller något Innehåll via dig.
 • Avlägsna, dölja eller ändra några upphovsrättsliga, varumärkesrelaterade eller andra äganderättsliga meddelanden som är inbäddade i, fästa på eller visade i förbindelse med någon Webbplats eller något Innehåll.

Upphovsrättsombud
Caterpillar respekterar alla upphovsrättsinnehavares rättigheter och i detta hänseende har Caterpillar Inc. antagit och infört en policy som stadgar för avlägsnandet från dess Webbplatser allt material som gör intrång i upphovsrättsinnehavares rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sådant sätt att det gör intrång i upphovsrätten ska du förse Caterpillars utsedda upphovsrättsombud med all följande information som krävs enligt Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som har behörighet att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning vars upphovsrätt påstås vara utsatt för intrång.
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som det påstådda intrånget avser eller en representativ lista över flera verk på samma webbplats om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av samma anmälan.
 • Identifiering av det material som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som är föremål för en inkräktande aktivitet och som ska tas bort eller göras otillgängligt samt tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet.
 • Tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta den klagande parten.
 • Ett uttalande om att den klagande parten har god anledning att tro att det påtalade sätt som materialet används på inte har beviljats av upphovsrättsinnehavaren, upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lag.
 • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten under ed kan intyga att denne har behörighet att agera på uppdrag av innehavaren av den ensamrätt som påstås vara kränkt.

Caterpillars utsedda upphovsrättsombud som tar emot anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång på eller avseende denna webbplats kan nås på:

Copyright Agent
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620, USA
E-post: CopyrightAgent@cat.com

Inskickade bidrag
Använd inte denna Webbplats som ett sätt att skicka in information som du tror är upphovsrättsligt skyddad. Förutom såsom på annat sätt uttryckligen stadgas i användningsvillkoren för dina transaktioner med en Ansluten webbplats eller i ett skriftligt avtal med Caterpillar som är tillämpligt för din specifika användning av en Ansluten webbplats, anses allt material som skickas in av dig vara ett bidrag till Caterpillar för vidare användning efter dess eget gottfinnande, oavsett eventuella äganderättsliga åberopanden eller rättighetsförbehåll som anges i det inskickade materialet. Följaktligen godkänner du att allt material, inklusive, men inte begränsat till, frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, anteckningar, ritningar, nyskapande eller kreativt material eller annan information, som tillhandahålls av dig i form av e-post eller material som skickas in till Caterpillar eller inlägg på denna Webbplats, är icke-konfidentiellt (enligt Caterpillars sekretesspolicy) och blir Caterpillars exklusiva egendom. Caterpillar innehar exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och är berättigad till obegränsad användning av detta material oavsett syfte, kommersiella eller andra, utan erkännande av eller kompensation till dig. Insändande av material till Caterpillar, inklusive inlägg av material i något forum eller interaktivt område, utgör en oåterkallelig avsägelse av alla former av ”ideella upphovsrättigheter” till sådant material, inklusive namngivningsrätten och respekträtten.

Sekretess
När du bereder dig åtkomst till eller använder någon Webbplats kan du bli ombedd att ange icke-obligatoriska personuppgifter (inklusive ditt namn och en identifierare för din dator). Caterpillar samlar in sådan information, tillsammans med systeminformation om datorn som du använder, inklusive namnet på datorn, operativsystemet som används på datorn, versionen på programvaran som du kör och datorns IP-adress, för att kunna verifiera att du är behörig att använda detta Program, för att förbättra Caterpillars produkter och tjänster och för att göra det möjligt för Caterpillars återförsäljare att förstå vem inom dess tjänsteområde som använder Webbplatserna. Caterpillar kan föra vidare sådan information till sina närstående bolag och dotterbolag eller andra betrodda företag eller personer, inklusive Caterpillars återförsäljare. Caterpillar kommer att vidta rimliga och lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för sådan information, men Caterpillar kan, eller du kan genom att du använder någon Webbplats, överföra sådan information till en jurisdiktion som inte ger samma grad av dataskydd som den jurisdiktion där du befinner dig. Genom att ange sådan information och/eller använda någon Webbplats godkänner du insamlandet, bearbetandet och överförandet av informationen av Caterpillar i enlighet med denna paragraf. Vår Sekretesspolicy innehåller ytterligare information om vår praxis för datainsamling och databearbetning på Webbplatserna som beskrivs däri. Vi kan när som helst uppdatera Sekretesspolicyn för vår Webbplats. Ytterligare eller andra sekretesspolicyer kan gälla för vissa Webbplatser.

Interaktiva forum och användarmaterial
Webbplatserna kan, från tid till annan, inbegripa diskussionsforum och interaktiva områden. Utan att begränsa några andra bestämmelser i dessa Användningsvillkor samtycker du till att inte göra något av följande genom att använda forumen eller de interaktiva områdena:

 • Överföra till, distribuera eller på annat sätt publicera via någon Webbplats något meddelande, data, information, text eller annat material (”Användarmaterial”) som är olagligt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, ekivokt, oanständigt, trakasserande, hotfullt, skadligt, som kränker sekretess- eller publicitetsrättigheter, smädligt, provocerande eller på annat sätt förkastligt.
 • Ladda upp eller överföra något Användarmaterial som skulle utgöra eller uppmuntra till en brottslig handling, kränka någon parts rättigheter, eller som på annat sätt skulle ge upphov till skadeståndsskyldighet eller bryta mot någon lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag.
 • Ladda upp eller överföra något Användarmaterial som kan göra intrång i något patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell eller äganderättslig rättighet för någon part. Genom att lägga upp Användarinnehåll står du för och garanterar att du har den lagliga rätten att distribuera och reproducera sådant Användarmaterial.
 • Distribuera eller publicera icke efterfrågad marknadsföring, reklam eller begäran om pengar, varor eller tjänster, inklusive skräppost och obeställd e-postreklam i massutskick, utan Caterpillars skriftliga medgivande.
 • Caterpillar ansvarar inte för och tar inget skadeståndsansvar för eventuellt Användarmaterial som har lagts upp eller laddats upp av dig eller någon tredje part, eller för eventuella misstag, ärekränkning, förtal, smädeskrift, utelämnanden, felaktigheter, obsceniteter, pornografi eller svordomar som du kan komma att stöta på. Som leverantör av interaktiva tjänster, i förekommande fall, är Caterpillar endast ett forum och är inte skadeståndsansvarigt för eventuella uttalanden, framställningar eller Användarmaterial som tillhandahålls av dess användare.

Caterpillar har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka alla aktiviteter och allt Användarmaterial som är förknippat med dess forum och interaktiva områden. Caterpillar kan undersöka alla rapporterade kränkningar av sina policyer, eller klagomål och vidta lämpliga åtgärder som bedöms vara lämpliga. En sådan åtgärd kan inbegripa, men är inte begränsad till, att utfärda varningar, tillfälligt upphäva eller avsluta tjänsten, och/eller avlägsna upplagt Användarmaterial. Caterpillar förbehåller sig rätten och har absolut bestämmanderätt att avlägsna, sålla eller redigera allt Användarmaterial som bryter mot dessa bestämmelser eller som på annat sätt är förkastligt.

Du förblir ensamt ansvarig för alla meddelanden eller annat Användarmaterial som du laddar upp eller överför till någon Webbplats, inklusive Webbplatsernas diskussionsforum eller interaktiva områden.

Framåtsyftande uttalanden
Webbplatserna och alla dokument som utfärdas av Caterpillar och som är tillgängliga via någon Webbplats, kan innehålla uttalanden som avser framtida händelser och förväntningar och som är framåtsyftande uttalanden i betydelsen enligt Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Ord som ”tror”, ”bedömer”, ”kommer att vara”, ”kommer att”, ”skulle”, ”förväntar”, ”förutser”, ”planerar”, ”planlägger”, ”avser”, ”skulle kunna”, ”borde” eller andra liknande ord och uttryck används ofta i framåtsyftande uttalanden. Alla andra uttalanden än sådana som avser historiska fakta utgör framåtsyftande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till, uttalanden om framtidsutsikter, planering, prognoser eller trendbeskrivningar. Dessa uttalanden är ingen garanti för framtida resultat och vi avser inte att uppdatera våra framåtsyftande uttalanden. Caterpillars faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från det som beskrivs eller antyds i våra framåtsyftande uttalanden, baserat på ett antal olika faktorer, inklusive, men inte begränsat till: (i) de globala ekonomiska förhållandena och de ekonomiska förhållanden inom branscherna och marknaderna vi är verksamma inom, (ii) regeringars ekonomiska eller skattemässiga politik och infrastrukturutgifter, (iii) prisökningar på råvaror eller komponenter, variationer i efterfrågan på våra produkter, eller begränsad tillgång till råmaterial och komponentprodukter, inklusive stål, (iv) vår och våra kunders, återförsäljares och leverantörers förmåga att få tillgång till och hantera likviditet, (v) politiska och ekonomiska risker och instabilitet, inklusive nationella eller internationella konflikter och social oro, (vi) vår och Cat Financials förmåga att upprätthålla kreditbetyg, undvika väsentliga ökningar av lånekostnader och förmåga att komma åt kapitalmarknaderna, (vii) det ekonomiska tillståndet och kreditvärdigheten hos Cat Financials kunder, (viii) förändringar av räntesatserna eller marknadens likviditet, (ix) förändringar i regelverk avseende finansiella tjänster, (x) oförmåga att förverkliga förväntade fördelar från våra förvärv, inklusive ERA Mining Machinery Limited, och avhändanden, inklusive avhändandet av Bucyrus International, Inc. distributionsverksamhet till våra oberoende återförsäljare, (xi) internationell handels- och investeringspolitik, (xii) marknadens acceptans av våra produkter och tjänster, (xiii) förändringar av konkurrenssituationen, inklusive marknadsandel, prissättning och försäljning av geografisk mix eller produktmix, (xiv) förmåga att framgångsrikt införa kapacitetsökande projekt, kostnadsreducerande initiativ och effektivitets- eller produktivitetsinitiativ, inklusive Caterpillar Production System, (xv) inventariehanteringsbeslut och materialanskaffningsprocedurer hos våra återförsäljare eller tillverkare av originalutrustning, (xvi) efterlevnad av miljölagstiftning och -bestämmelser, (xvii) påstådda eller faktiska brott mot handels- eller antikorruptionslagstiftning och bestämmelser, (xviii) extra skattekostnader och skatteexponering, (xix) valutafluktuationer, (xx) vår eller Cat Financials efterlevnad av ekonomiska konventioner, (xxi) ökade betalningsskyldigheter med anledning av pensionsplaner, (xxii) fackliga tvister eller andra arbetsfrågor, (xxiii) omfattande rättsprocesser, skadeståndskrav, stämningar eller utredningar, (xxiv) efterlevnadskrav som införs i händelse av att lagstiftning och/eller andra bestämmelser beträffande koldioxidutsläpp antas, (xxv) förändringar av bokföringsstandarder, (xxvi) om informationstekniksäkerheten brister eller kränks, (xxvii) negativa effekter av naturkatastrofer samt (xxviii) andra faktorer som beskrivs mer i detalj under avsnitten med rubriken ”Management's Discussion and Analysis” (företagsledningens diskussion och analys) och ”Risk Factors” (riskfaktorer) på blankett 10-K som senast inlämnats till U.S. Securities and Exchange Commission.

Pressmeddelanden
Innehållet som finns i pressmeddelanden som utfärdas av Caterpillar bör inte anses vara korrekta eller gällande förutom när det gäller datumet då meddelandet publicerades. Caterpillar har ingen avsikt att uppdatera, och avsäger sig uttryckligen all eventuell skyldighet att uppdatera, informationen i pressmeddelanden. I den utsträckning som eventuell information däri är framåtsyftande är den avsedd att falla inom ramen för safe harbor-principerna för framåtsyftande uttalanden och är föremål för påtagliga risker.

Inga garantier
CATERPILLAR, DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS, OMBUD OCH LICENSHAVARE (”CATERPILLARS PARTER”) FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ UR DIN ANVÄNDNING AV NÅGON WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT: (a) WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I TILLGÄNGLIGT SKICK” OCH ATT HELA RISKEN VAD GÄLLER DESS TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, RIKTIGHET OCH ANSTRÄNGNING FALLER PÅ DIG, (b) I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GÖR CATERPILLARS PARTER INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, (1) GARANTIER FÖR ÄGANDE, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, VÄL UTFÖRD INSATS, RIKTIGHET, ANVÄNDNING UTAN LAGLIGA KRAV, INGA INTECKNINGAR, INGA PANTRÄTTER SAMT FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, (2) GARANTIER SOM UPPSTÅR UNDER AFFÄRSMELLANHAVANDEN ELLER ENLIGT HANDELSPRAXIS, (3) GARANTIER GÄLLANDE SÄKERHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, AKTUALITETEN I OCH VERKSTÄLLANDET AV WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET OCH (4) GARANTIER OM ATT ÅTKOMSTEN TILL ELLER ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER SKE UTAN AVBROTT ELLER FEL, OCH (c) ATT DU KOMMER FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSERNA OCH DET ERBJUDNA INNEHÅLLET EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT DU ENSAM KOMMER ATT VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM FÖLJER AV SÅDAN ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING. OAKTAT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET OCH OAVSETT EVENTUELL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DEM (OAVSETT OM DEN ÄR KORREKT ELLER INTE) GÄLLANDE MASKINERNAS DRIFT-, UNDERHÅLLS- ELLER PRESTANDASTATUS ÄR DU ENSAM ANSVARIG FÖR OCH TAR ALLA RISKER AVSEENDE KORREKT DRIFT AV, UNDERSTÖD OCH UNDERHÅLL AV MASKINERNA. DET GES INGA GARANTIER UTÖVER DE SOM UTTRYCKLIGEN BEVILJAS I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

Begränsning av skadeståndsansvar och gottgörelse
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, KOMMER CATERPILLARS PARTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART (INKLUSIVE EVENTUELL KUND) FÖR EVENTUELLA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR, SKADOR SOM GER RÄTT TILL STRAFFSKADESTÅND, TREDJE PARTS SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE SKADOR FRÅN FÖRLORADE AFFÄRSINKOMSTER, AVBRUTEN AFFÄRSVERKSAMHET, DATAFÖRLUST, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION, VIRUSINFEKTIONER, SYSTEMAVBROTT OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR UR, BASERAT PÅ ELLER SOM EN FÖLJD AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER DIN ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV, MISSBRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA NÅGON WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL, ÄVEN OM CATERPILLAR HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR SOM ÅSAMKAS AV TREDJE PART). UTESLUTANDET AV SKADOR ENLIGT DETTA AVSNITT ÄR OBEROENDE AV EVENTUELL GOTTGÖRELSE SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH KVARSTÅR I HÄNDELSE AV ATT SÅDAN GOTTGÖRELSE MISSLYCKAS MED SITT EGENTLIGA SYFTE ELLER PÅ ANNAT SÄTT BEDÖMS VARA OMÖJLIG ATT VERKSTÄLLA. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTANDEN GÄLLER UTAN HÄNSYN TILL OM HURUVIDA SKADORNA UPPSTÅR PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER GARANTI, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRDSGRUND, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIGA LAGAR INTE FÖRBJUDER SÅDANA UTESLUTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER CATERPILLARS TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR FÖR DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ÅTGÄRDSGRUNDER, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR, KRÄNKNING SOM MEDFÖR SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÖVERSKRIDA BELOPPET SOM DU HAR BETALAT CATERPILLAR DEN SENAST AVSLUTADE MÅNADEN FÖR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV DEN BERÖRDA WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET.

Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier, eller uteslutandet eller begränsandet av vissa skador. Om dessa lagar gäller kanske några av eller alla ovanstående friskrivningar, uteslutningar och begränsningar inte gäller dig, och du kan ha ytterligare rättigheter utöver de som anges häri.

Skadeersättning
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla alla Caterpillars parter skadeslösa från och mot alla anspråk, stämningar, krav, rättsliga åtgärder eller andra rättegångsförfaranden som framförs av eventuell tredje part på grund av, som en följd av eller avseende din (a) användning av någon Webbplats (inklusive eventuella meddelanden eller annat Användarmaterial som du kan lägga upp eller ladda upp till ett interaktivt forum), (b) brott mot dessa Användningsvillkor eller (c) brott mot någon lag, bestämmelse eller tredje parts rättighet. Du ska betala eventuella och alla kostnader, skadestånd och utgifter, inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatkostnader och kostnader som tilldömts mot eller på annat sätt åsamkats Caterpillars parter i samband med eller som en följd av alla sådana anspråk, stämningar, rättsliga åtgärder, krav eller annat rättegångsförfarande.

Avstängning
Caterpillar kan när som helst, efter eget gottfinnande, stänga av ditt användarnamn och lösenord och din rätt att bereda dig åtkomst till eller använda Webbplatserna och Innehållet, oavsett anledning. Licensen som beviljas häri kommer att avslutas automatiskt utan ytterligare åtgärd från Caterpillar om du bryter mot dessa Användningsvillkor eller om du inte efterlever begränsningarna som anges häri. När dessa användningsvillkor, oavsett anledning, upphör att gälla ska du sluta att använda Webbplatserna och Innehållet helt samt förstöra alla kopior, fullständiga eller partiella, av all konfidentiell information. På Caterpillars begäran måste du förse Caterpillar med ett skriftligt meddelande undertecknat av dig eller ditt i laga ordning utsedda ombud som intygar att all den konfidentiella informationen har förstörts på så sätt. Bestämmelserna under rubrikerna Inga garantier, Begränsning av skadeståndsansvar och Gottgörelse, Skadeersättning, Konfidentialitet, Efterlevnad av import och export, Kontraktsmässig preskriptionsförordning samt Föredragen lag och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet fortsätter att gälla även efter att dessa Användningsvillkor har avslutats.

Uppdatering av webbplatserna
Vi förbehåller oss rätten att efter vårt eget gottfinnande ändra en eller alla Webbplatser och ett visst eller allt Innehåll när som helst utan föregående meddelande, inklusive att ta bort Webbplatser och Innehåll. När nya eller förbättrade versioner av Webbplatserna görs tillgängliga kan vi kräva att du uppdaterar din aktuella version av den tillhörande programvaran. Om inget annat uttryckligen anges av Caterpillar lyder alla nya eller förbättrade versioner av Webbplatserna, Innehållet och Tjänsterna under villkoren i dessa Användningsvillkor.

Länkade webbplatser
Webbplatserna kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser eller resurser från tredje part (”Länkade webbplatser”). Dessa Länkade webbplatser tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig. Sådana Länkade webbplatser står inte under Caterpillars kontroll och Caterpillar ansvarar inte för och godkänner inte innehållet på sådana Länkade webbplatser, inklusive eventuell information eller material som finns på sådana Länkade webbplatser. Du måste göra en egen bedömning av ditt eventuella interagerande med en Länkad webbplats.

Efterlevnad av import och export
Du får inte använda eller på annat sätt exportera Webbplatserna eller Innehållet förutom på sådana sätt som är godkända enligt amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion i vilket Webbplatsen, Innehållet och tjänsteerbjudandena erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får Webbplatserna och Innehållet inte exporteras eller återexporteras (a) till några länder som är föremål för handelsbojkott från USA eller (b) till någon som befinner sig på en lista från USA:s finansdepartement med Specially Designated Nationals (särskilt angivna nationaliteter) eller listorna Denied Person's List (listan över icke önskvärda personer)och Denied Entity List (listan över icke önskvärda organisationer) från USA:s handelsdepartement. Du bekräftar och garanterar att din åtkomst till och användning av Webbplatserna och Innehållet inte bryter mot några sådana lagar och att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista. Du samtycker också till att inte använda någon Webbplats eller något Innehåll i något syfte som är förbjudet enligt amerikansk lag, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, konstruktion, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

Rättigheter för USA:s statsförvaltning
Webbplatserna och Innehållet utgör ”Commercial Items” (”Kommersiella föremål”), såsom termen definieras i 48 C.F.R. §2.101, vilket består av ”Commercial Computer Software” (”Kommersiell datorprogramvara”) och ”Commercial Computer Software Documentation” (”Kommersiell datorprogramvarudokumentation”), såsom dessa termer används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, i tillämpliga fall. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till och med 227.7202-4, i tillämpliga fall, licensieras den Kommersiella datorprogramvaran och Kommersiella datorprogramvarudokumentationen till amerikanska myndigheters slutanvändare (a) endast som kommersiella föremål och (b) med endast de rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare i enlighet med bestämmelserna och villkoren häri.

Kontraktsmässig preskriptionsförordning
Du går med på att inte väcka någon skadeståndstalan gentemot Caterpillar eller kräva konfliktlösning som uppstår direkt eller indirekt eller i förbindelse med dessa Användningsvillkor som avser, eller hävda som en grund för rättsliga åtgärder, någon händelse, som inträffade mer än 12 månader efter det tidigaste datumet på vilket fakta är grundade, och vilken var eller kunde, med iakttagande av rimlig aktsamhet, vara känd för dig.

Föredragen lag och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Dessa Användningsvillkor regleras av delstatslagarna i Illinois, USA (oavsett lagarna som kan vara tillämpliga enligt dess principer om motstridiga lagar). Varje part lyder under den platsens domstolars exklusiva jurisdiktion. Om någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor, eller tillämpningen av dem, av en domstol med behörig jurisdiktion bedöms vara ogiltiga eller overkställbar, kommer en sådan ogiltig eller overkställbar bestämmelse inte att påverka de övriga bestämmelserna i dessa Användningsvillkor, och dessa övriga bestämmelser förblir giltiga med full verkan och ska tolkas så att de på bästa sätt rimligen ska utverka parternas avsikter. Parterna går vidare med på att ersätta alla sådana ogiltiga eller overkställbara bestämmelser med en giltig eller verkställbar bestämmelse och som kan upprätthållas och som ska utformas för att uppnå, i den utsträckning som är möjlig enligt tillämplig lag, affärssyftet och avsikten med den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen. Lagarna i USA:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor gäller inte.

Vi erkänner att det är möjligt för dig att få åtkomst till denna Webbplats från vilken jurisdiktion som helst i världen, men vi har ingen praktisk möjlighet att förhindra sådan åtkomst. Denna webbplats har utformats för att följa delstatslagarna i Illinois och lagarna i USA. Om något Innehåll eller Användarmaterial på någon Webbplats eller din användning av någon Webbplats, strider mot lagarna för den platsen där du befinner dig då du har tillgång till den, är Webbplatsen inte avsedd för dig, och vi ber dig att inte använda Webbplatsen. Du är ansvarig för att ta reda på mer information om lagarna i din jurisdiktion och att efterleva dem.

Hela avtalet
Dessa Användningsvillkor (inklusive, i tillämplig omfattning, eventuella ytterligare bestämmelser och villkor för eventuella Ansluten webbplats och eventuella slutanvändarlicensavtal för eventuell tillhörande programvara, inklusive mobila tillämpningar) utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på Webbplatserna och Innehållet och gäller före och ersätter alla tidigare avtal. Avsnittsrubrikerna i avtalet är endast till för din bekvämlighet och har ingen juridisk eller kontraktsmässig inverkan. De allmänna villkoren i eventuella offerter, erbjudanden, erkännanden, fakturor eller liknande dokument, oavsett beteckning, som direkt eller indirekt har gjorts eller utfärdats av dig gäller inte.

Frågor
Om du har frågor om dessa Användningsvillkor, skriv till Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, USA, Attn: Deputy General Counsel, Commercial Section.